Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Tema / Smart emballasje reduserer matsvinnet

Smart emballasje reduserer matsvinnet

Miljøsmart emballasje som både reduserer materialbruken og matsvinnet, var i sterk fokus på emballasjemessen Scanpack 2018.

Skin-pack av f.eks. kjøtt forlenger holdbarheten i butikk med opptil 70 prosent. –Det har en klar innvirkning på muligheten for å redusere matsvinnet i butikk, sier Anders Källman, adm. direktør i Multivac.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Pakking og Emballasje: Emballasje, Etikettering, Palletering, Plast, Vekter

Klimasmart emballasje som bidrar til å redusere matsvinn, står akkurat nå svært sentralt i emballasjeindustrien.

KONSERVATIVT
– Vi registrerer stort interesse, men kjøtt og næringsmiddelindustri er konservativ. Derfor kan det ta tid innen det blir et bredt gjennombrudd for miljøsmart emballasje, mener Anders Källman, i Multivac.

Selskapet utvikler både maskiner, emballasje og metoder for redusert miljøbelastning.
– Gjennom å utvikle alternative pakkemetoder, sammenlignet med hvordan næringsmidler håndteres i butikk i dag, kan vi f.eks. med Skin-pack oppnå tre og en halv til seks ganger lengre holdbarhet på industripakkede produkter ute i butikk og dermed redusere matsvinnet med opptil 60–70 prosent i butikkleddet, sier Anders Källman.

MER FARGELØST
Skin-pakkede produkter kan innebære at forbrukeren opplever kjøttproduktet som mer fargeløst, men er en teknikk som ifølge Källman gir et bedre produkt med hensyn til selve smaksopplevelsen.
– Det gjelder å få forbrukeren til å prøve og oppleve produktene for å innse fordelene med Skin-pack. En annen produktgruppe som Multivac håper på i framtiden, er porsjonspakkede produkter. Da snakker vi både om forbehandlet og prosessert kjøtt, men også om pålegg.

– Mange mindre avgrensede produkter i samme forpakning, hvilket innebærer at næringsmiddelet kan pakkes i mindre porsjoner. Deler av emballasjen trenger da ikke å bli brutt, hvilket gjør at produktene holder seg ferske og ser mer appetittlige ut over et lengre tidsrom. Dermed øker holdbarheten og matsvinnet blir redusert, forklarer Anders Källman.

IKKE OLJEBASERT
Forekomsten av plast og oljebaserte emballasjeprodukter i dagligvarehandelen har den siste tiden blitt heftig diskutert. Mange dagligvarekjeder har hoppet på pr-vognen og gitt beskjed om at de helt slutter eller drastisk reduserer bruken av eksempelvis bæreposer av plast. Andre har satt som mål på sikt å helt fase ut ikke gjenvinnbar plast. Generelt sett finnes det dog fortsatt store volum plastmateriale innenfor dagligvare- og servicehandelen.

På Scanpack-messen i Göteborg viste en rekke aktører fram miljøvennlige og klimasmarte emballasjeløsninger.
– Vi har tatt fram en emballasje helt uten oljebaserte produkter. Det vil si 48 prosent ikke oljebaserte polymer og 52 prosent mineraler. Forpakningen er med sin høye varmeledningsevne utmerket til varm ferdigmat men også til kalde retter. Gjennom å beholde varmen lengre for en rett, reduseres indirekte også matsvinnet. Vi gjør emballasjen tynnere, men beholder allikevel strukturen og stivheten, sammenlignet med oljebaserte produkter, forteller Oscar Hugoson, selger hos Scanfill.

Scanfill - tema 2018

Svenske Scanfill har tatt fram et produkt som ikke inneholder noe olje. Emballasjen har i tillegg til sine miljøtrygge egenskaper, også evne til å holde bedre på varmen sammenlignet med tradisjonell emballasje, forteller Oscar Hugoson, selger hos Scanfill.

Produktene som er helt gjenvinnbare kan til og med form- og fargetilpasses ut fra behov og ønskemål for å eksempelvis gjøre sortering enklere.

I et aktuelt EU-prosjekt medvirker Scanfills morselskap Polykemi, i en forskningssatsing som skal muliggjøre og sikre sortering av emballasjemateriale gjennom å gjøre materialet detekterbart ved hjelp av infrarødt lys. På denne måten kan produktene lettere gjenvinnes og benyttes i nye polymerbaserte produkter.

En annen innovativ satsing gjøres av selskapet Ecolean som har tatt fram en drikkeemballasje der opp til 40 prosent av plasten er erstattet av krit. Emballasjen blir mykere og enklere å håndtere når man har den med sig på tur eller reise.

ETIKETTER SOM KOMMUNISERER
Nye, og av forbrukeren verdsatte kanaler for markedsføring, er alltid attraktivt. En svensk familiebedrift, Beneli, har utviklet en etikett som «prater» med forbrukeren.

– Ved å skanne etiketten med sin smarttelefon får forbrukeren opp fakta og historikk om produktet. Varemerke- eieren får samtidig informasjon om hvor og når produktet benyttes, forteller Günther Dieroff, utviklingssjef hos Beneli.

Teknologien kan også benyttes for å samarbeide med sensorer som sjekker hvordan enkelte kartonger med f.eks. kjøttprodukter har blitt påvirket eksempelvis ved mistanke om at en kjølekjede er blitt brutt.

– Det betyr at et helt parti med kjøttprodukter ikke trenger å bli destruert, men kun de kartonger eller enheter som «slår alarm». Dette sparer både miljø og penger, avslutter Günther Dieroff.

MATSVINN PÅVIRKER
Olof Nyström er prosjektleder i det internasjonale emballasjenettverket Packbridge.
– Spørsmålet om matsvinn engasjerer og mange emballasje- aktører ser i dag på hvordan man kan utvikle forpakninger nettopp for å motvirke matsvinnet. Kjøttproduksjon utgjør en stor del av vår klimapåvirkning og på sikt har vi derfor ikke råd til å «miste» så mye mat som vi gjør i dag, verken i transportkjeden, foredlingsleddet, detaljhandelsleddet eller hos forbrukeren, sier Olof Nyström. Han fortsetter:

– Gjennom ulike vakuumpakkingsmetoder for ferskt kjøtt og fisk, forlenges tiden i butikken og det igjen reduserer matsvinnet.
Som en tommelfingerregel regner man med at omfanget av hver norske husholdnings matsvinn utgjør 30 prosent av det totale volum mat som kjøpes i butikk.

Når det gjelder håndtering av mat med tanke på forbrukerleddet, bidrar anvendelse av NFC-teknikk (Near Field Commincation), det enklere å lese av hvordan matens «helsestatus» er.
– Gjennom den blir det enklere å spore og sortere bort defekte varer. Det forhindrer unødig svinn i både butikk og i transportleddet, forteller Olof Nyström.

En annen løsning som er på vei kan være en økt tilpasning av størrelsen på emballasje i forbrukerleddet.

– Antallet enmannshusholdninger i den vestlige del av verden er på vei mot 50 prosent og det åpner opp for mindre forpakninger og porsjonsforpakninger. Det tror jeg vi får se mye mer av i framtiden, ikke minst gjennom at mindre porsjoner generer en mindre mengde matsvinn, avslutter Olof Nyström.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Nøkkelord: Emballasje, forpakning
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt