Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Tema / Ny slitesterk ståltype gir gevinst

Ny ståltype med store økonomiske gevinster

Danish Meat Research Institute (DMRI) og den svenske stålprodusent Uddeholm har sammen utviklet og testet en ny slitesterk ståltype til skjærende verktøyer i bl.a. kjøttindustrien.

Kniver laget i Vanax-stål har en standtid som er minst tre ganger lengre enn en tilsvarende kniv utført i standardstål.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Maskiner: Linjeløsninger, Pakkemaskiner, Skjærelinjer, Automatisering

Minst tre ganger lengre standtid og en markant forlenget levetid av kniven er noen av fordelene. Test i produksjonen hos både Danish Crown og Tulip underbygger de imponerende resultater.

STOR TAP
En av de enkeltkomponenter, som har størst innvirkning på sluttresultater i en kjøttindustribedrift, er de skjærende verktøyene i produksjonsutstyret. Bransjens fokus på å øke kapasiteten av det eksisterende produksjonsutstyret har nemlig medført at utstyrets skjærende verktøy blir sløve tidligere enn forventet. Derfor oppstår det store tap som følge av økt svinn, dårligere produktkvalitet, mindre oppetid, samt økt slitasje på utstyr.

DRIFTSSTABILITET
De ståltyper som i dag benyttes til fremstilling av skjærende verktøy, er ikke tilstrekkelig slitesterke for å kunne holde et verktøy skarpt og driftsstabilt i de ønskede intervaller, når kapasiteten av utstyret økes. Produksjonstapene oppstår ofte i den aller siste del av et produksjonsforløp i retning av en planlagt stans, hvor man presser utstyret for derved å unngå dyre og utilsiktede produksjonsstopp for å skifte verktøy.

STOR HARDHET
DMRI har derfor siden 2011 arbeidet sammen med den svenske stålprodusenten Uddeholm om utvikling av stål som i større grad oppfyller de krav som stilles til skjærende verktøy i kjøttindustrien i dag. Oppgaven til Uddeholm var å utvikle et stål, som kan næringsmiddel-godkjennes, herdes til stor hardhet, være slitesterkt, samt være syrefast rustfritt. Deres nye Vanax-stål, som er et pulverstål, innfrir alle forventninger.

ENTYDIGE RESULTATER
DMRI har sammen med Danish Crown testet Vanax-stålet i forskjellige applikasjoner på slakteriet i Horsens. Resultatene har vært helt entydige og viser, at kniver laget i Vanax-stål har en standtid, som er minst tre ganger lengre enn en tilsvarende kniv utført i standardstål W1.4112. Utover at standtiden er tre ganger lengre, er knivens samlede levetid blitt forlenget vesentlig. Det fordi Vanax-kniven ikke må slipes mye, før den igjen blir skarp.

10 PRODUKSJONSDAGER
I Tulip sitt anlegg testet DMRI stålet til hulskavler i hakkemaskiner til pølseproduksjonen. Tulip hadde problemer med at bedriftens standardhullskiver og kniver ikke holdt seg skarpe en hel produksjonsdag, hvilket påvirket deres produktkvalitet negativt, om det ikke ble skiftet knivsett. Ved å bytte til et «Uddeholm grindingkit» bestående av kniver i Unimax og hullskiver i Vanax, kunne hakkemaskinene holde seg skarpe i 10 produksjonsdager uten mellomslipninger. Tulip har oppnådd en ensartet høy produktkvalitet over hele produksjonsuken og et fall i energiforbruket. Den reduserte slipingen av kniver og hullskiver gjør at levetiden av verktøyet er blitt vesentlig forlenget.

TRE GANGER LENGRE
DMRI er nå på utkikk etter nye applikasjoner til utprøving av Vanax-stålet fra Uddeholm. Med en slicekniv i Vanax, vil man kunne oppnå en blankpolert, syrefast og holdbar overflate av knivbladet og et hardt og slitesterkt knivskjær med et minimum av friksjon. Basert på erfaringene fra forsøkene hos Danish Crown i Horsens forventer spesialistene hos DMRI å kunne oppnå en standtid av eggen, som er minst tre ganger lengre, enn den som oppnås med de knivmaterialer som finnes i dagens marked.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt