Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Tema / Med Grilstad og Orkla på ‘kjøtt-show’

Med Grilstad og Orkla på ‘kjøtt-show’ i Danmark

Et 70-talls bedrifter fra nærsagt hele verden var på plass da Marel arrangerte sin årvisse produkt-demonstrasjon (MeatShowHow) i København nylig. Fra Norge deltok representanter fra Grilstad og Orkla Stabburet.

Jes Henningsen (midten) i Marel viste David Strømmen og Ariel Strømmen rundt i det 1000 kvadratmeter store demonstrasjonslokalet.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Maskiner: Linjeløsninger, Pakkemaskiner, Skjærelinjer, Automatisering

Optimalisering av kjøttråvaren! Det var stikkordet da Marel inviterte kjøttbedrifter til den danske hovedstaden og demonstrasjon av den imponerende maskinparken som inngår i selskapets produktportefølje. Og i år var også slakteleddet representert. Marel har nemlig kjøpt opp det hollandske selskapet Meat Processing Systems (MPS-food). Dermed har Marel nå kontroll på hele verdikjeden fra dyret blir slakting og til kjøttproduktene havner i forbrukerpakninger.

5000 TONN STORFE
Men det var ikke utstyr for slakting de to norske selskapene Grilstad og Orkla Stabburet var interessert i å få demonstrert på arrangementet i København. For disse to selskapene handler det om «verktøy» for effektiv og moderne produksjon/pakking av bl.a. hamburgere.

– Det er tredje gang jeg er til stede på dette arrangementet og det er nyttig på mange måter. Her får vi presentert nyheter og blir oppdatert på de tingene som har betydning for oss i vår hverdag i anlegget på Åsen. Marel er en viktig aktør med tanke på f.eks. effektiv skjæring. Vi skjærer årlig rundt 5000 tonn storfe og da bli skjærdelen en nøkkelfaktor for oss. Akkurat nå ser vi derfor på nye og enda mer effektive skjæreløsninger, sier fabrikksjef Ariel Strømmen ved Grilstad Åsen.

Her ser du hvilke hamburgere som har gjort det best i NM i Kjøttprodukter.

FULLAUTOMATISERING
Dessuten er pakking og palletering viktig for Grilstad med den tonnasjen bedriften har på f.eks. hamburgere. Og i løpet av åtte–ni måneder håper Strømmen at et fullautomatisert opplegg (End of line) for nettopp pakking og palletering skal være på plass på Åsen-anlegget.

– Mellom seks og syv millioner kroner skal investeres i et slikt opplegg og det er nettopp Marel som skal være partner her. Dette ser veldig spennende ut, understreker Strømmen.

KOMBINASJON
Kjøttbransjen fulgte han og broren David Strømmen rundt på det 1000 kvadratmeter store området som Marel har bygd opp med tanke på demonstrasjon av utstyr overfor kunder. Arrangementet er lagt opp slik at Marel kombinerer foredrag om sentrale temaer knyttet til kjøttprosessering med praktisk demonstrasjon av utstyr.

I demonstrasjons-delen denne gang, ble det fokusert en hel del på prosessen fra råvare av svin til ferdige pølser, og produksjon av hamburgere basert på storferåstoff. Dessuten «Case Ready» – demonstrasjon av automatisk pakkelinje for stykningsdeler av svin/storfe.

ENKLERE HVERDAG
Vi spurte Norden-sjefen i Marel, danske Jes Henningsen, om arrangement som dette utløser mersalg umiddelbart, eventuelt hvor stort dette mersalget er.
– Denne type arrangement knytter oss i første rekke nærmere våre kunder på alle måter. Vi fokuserer derfor ikke så mye på salg her og nå. I dag skal bedriftene få anledning til å lære og bli kjent med utstyret vi har å tilby. Så får salg komme etter hvert.

– Vi jobber langsiktig og stresser ikke våre potensielle kunder. For oss i Marel er det viktig at kundene ute i kjøttindustrien får en enklere hverdag og muligheter for mer effektiv drift. Norske kjøttbedrifter vil jeg trekke fram som ekstra opptatt av nyvinninger på maskinfronten. Det investeres mye i norsk kjøttindustri og det er gledelig, sier Henningsen.

RÅVAREUTBYTTE
Orkla Stabburet er en av flere norske bedrifter som kommer i den kategorien og i løpet av 2016 ble produksjonen av leverpostei fullautomatisert ved anlegget i Fredrikstad. Nå ser man både på hamburger- og pølseproduksjonen med tanke på mer automatisert drift.
– Vi har fortsatt en del manuelle operasjoner i dag og ønsket er å automatisere ytterligere. Her i København får vi anledning til å se et komplett linjeoppsett i aksjon og det hjelper oss til å planlegge videre på hjemmebane.

– Vår målsetting er og optimaliserer alle våre produksjonsprosesser og da er vi selvsagt nysgjerrige på hva som finnes av «verktøy» i markedet for å klare denne målsettingen. Vi ønsker ganske enkelt mest mulig utbytte av den råvaren vi benytter. I dag har vi bl.a. sett nærmere på utstyr for kverning og pølsestopping, sier Asle Vagle fra Orkla Stabburet.

Fakta MeatShowHow
Rundt 45 representanter fra Scandinavia var til stede på Marels MeatShow-How denne gang og det utgjorde en fjerdedel av det totale antall besøkende. De fleste kommer naturlig nok fra kjøttbedrifter i Europa, men også Latin-Amerika og Nord Amerika var representert denne gang. Det er i år sjette gang Marel samler kjøttindustrien i Danmarks hovedstad og i år hadde selskapet en egen Softwareplattform som ble behørig demonstrert. Marel som konsern omsetter for rundt ni milliarder kroner årlig og salget av maskinelt utstyr fordeler seg med 50 prosent på fjørfe, 30 prosent på rødt kjøtt og 20 prosent på fisk.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt