Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Tema / Automatisering av etikettproduksjon

Auto-etikettproduksjon til nye høyder

Lexit Group kommer nå med et kraftig forbedret digitalt etiketthåndteringssystem. Foruten å gjøre hele prosessen enda mer transparent for kunden, har Lexit forbedret systemet ved å automatisere deler av etikettflyten.

Kai Gunnar Herseth er eier og utvikler i Lexit Group AS.

Søk og finn leverandør i Bransjeoversikten: Pakking og Emballasje: Emballasje, Etikettering, Palletering, Papp, Plast, Vekter, Maskiner: Linjeløsninger, Pakkemaskiner, Skjærelinjer, Automatisering

– Vår aller siste forbedring av det digitale etiketthåndteringssystemet mener vi selv er unik i bransjen. Dette frigjør mye tid og store ressurser i alle ledd. Vi har over lang tid utviklet egne digitale etiketthåndteringssystemer som automatiserer og forenkler alle etikettprosesser, først og fremst for kundene, men også internt i produksjonen.

– Lexit utvikler, finjusterer og forbedrer systemene kontinuerlig i alle ledd for å ligge i forkant av den digitale utviklingen. I siste ledd har vi presser som automatisk bytter klisjeer til neste jobb og på den måten følger den utviklingen. Kunden kan her til enhver tid følge med på hvordan produksjonen arter seg gjennom vårt web-senter, og på samme sted godkjenne nye forslag til design og layout før produksjonen igangsettes, sier Kai Gunnar Herseth, eier og utvikler i Lexit Group AS.

SIKKERHET VIKTIG
Denne forbedringen bidrar til økt sikkerhet rundt bestillingsrutiner og vil luke ut feil i produksjonen. Sikkerhet i alle faser er noe Lexit ser på som en viktig for del av selskapets produksjon, eksemplifisert ved matprodusenter. Hvis kontrollører av deklarasjoner og næringsinnhold oppdager mangler, er dette lett å påpeke og ikke minst endre med et slikt dette systemet.

– I høst har vi gjort flere banebrytende endringer i den digitale flyten. I tillegg til å gi kundene mer detaljert oversikt, innsikt og styring av egne etiketter, sparer vi nå store ressurser i alle ledd på den siste automatiseringsløsningen. Med utgangspunkt i en detaljert excel- fil og en tilrettelagt designfil laget for variabel produksjon, klarer systemet nå å generere en hel serie på flere hundre trykkeklare etikettfiler uten at noen har lagt sine hender på hver enkelt etikettfil.

– Ta eksempelvis Bama som i sommer skulle ha produsert flere hundre jordbæretiketter. Den automatiserte produksjonsmodellen sparte oss her for uendelig mye tid og ressurser ved at etikettfilene ble generert i systemet. Dette gir oss uante muligheter for fremtidig etikettproduksjon, påpeker Kai Gunnar Herseth.

SMARTERE PROSESSER
Han understreker at Lexit jobber hardt hele tiden for å gjøre prosessene smartere, raskere og mer effektive.
– Hvordan vi kategoriserer etikettene etter det vi kaller resepter, sørger også for å øke effektiviteten i produksjonen. Her er det viktig å understreke at etiketter med like variabler, produseres i raskt tempo etter hverandre, noe som både er tidsbesparende og ikke minst kostnadseffektivt.

– Som et ledende konsern på etikettmarkedet i Skandinavia, er vi alltid på jakt etter å forbedre alle prosesser helt fra etiketten designes/ klargjøres og produseres i våre trykkpresser, til den havner ute i produksjonslinjene hos våre kunder. Dette er en pågående prosess, avslutter Herseth.

Nøkkelord: Emballasje, forpakning
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt