Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Viktig valg for kjøttbedrifter

Viktig valg også for kjøttbedrifter

Leder nr. 6 /2017, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Uansett hvem som styrer Norge etter valget, har den frittstående kjøttbransjen lagt et godt grunnlag for en god dialog med landets politiske elite.

Stortingsvalget nærmer seg og om knappe tre uker vet vi hvem som skal sitte med makten her i landet de neste tre–fire årene og hvilke personer som kommer til å inneha viktige politiske verv. Sammensetningen av Stortinget og ikke minst den politiske valøren på ny regjering etter valget, kan med andre ord få betydning for landets mange kjøttbedrifter.

Det er en viktig årsak til at et par dusin politikere landet rundt har besøkt en rekke frittstående kjøttbedrifter fra nord til sør de siste ukene. Bedriftene har åpnet sine dører og presentert virksomheten. Og politikerne har sett og lyttet med stor interesse. Slikt bygger relasjoner. Relasjonsbygging er viktig og blir stadig viktigere, noe små og store bedrifter tilknyttet KLF altså har tatt konsekvensen av de siste ukene. En valgkamp byr på muligheter for å komme i inngrep med politikere som potensielt kan bekle viktige statsrådsposter. Den muligheten er utnyttet.

Derfor er det grunn til å gi ros til bedrifter som «gir av seg selv» og stolt viser fram hva som er bygd opp gjennom mange år. En rekke av KLFs medlemsbedrifter er faktisk hjørnestensbedrifter i sine lokalsamfunn og dette faktum er det viktig å minne politikerne på.

For KLF-sekretariatet er det viktig å etablere direkte kontakt med politikere på Stortinget. Det gjør påvirkningsjobben enklere gjennom hele stortingsperioden. Når politikere har vært på besøk hos en av våre medlemsbedrifter og sett slakting, pølsestopping og kjøttskjæring, har KLF og den private kjøtt- og fjørfebransjens fått en plass i politikernes bevissthet.

Også i forbindelse med stortingsvalget i 2013 og kommunevalget for to år siden, var KLF aktive i valgkampen. Det ga seg utslag i en større politikerbevissthet rundt privat kjøttbransjes rolle innenfor norsk matindustri. Det er i den forbindelse interessant å registrere at KLFs styre var blant de første som fikk «audiens» hos Jon Georg Dale etter at han tiltrådte som landbruks- og matminister i desember 2015. Men det er viktig å understreke at det er flere enn landbruks- og matministeren som den privat kjøttbransje har hatt god dialog med i løpet av den siste stortingsperioden.

Så gjenstår det å se hva utfallet av høstens valg blir. Uansett hvem som styrer Norge etter stortingsvalget 11. september, har den frittstående kjøttbransjen lagt et godt grunnlag for en god dialog med den rikspolitiske eliten. Åpenheten og gjest- friheten fra bedriftenes side de siste ukene, kan derfor vise seg å bli gull verdt.

Godt valg!

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt