Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Velkommen til kjøttbransjen

Velkommen til kjøttbransjen

Leder nr. 8 /2014, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Det som nå har skjedd på Eidsvoll, vil trolig bli mer og mer vanlig i vår bransje de nærmeste årene.

For et par uker siden ble det kjent at næringsmiddelselskapet Scandza AS hadde kjøpt opp alle aksjene i Finsbråten AS fra brødrene Jan-Arne, Erik og Magne Finsbråten. Også Krone ble med på kjøpslasset. Familiebedriften som ble etablert i 1951, og som har vært en markant KLF-bedrift gjennom mange år, var dermed ikke lenger på lokale hender.

At Finsbråten kunne komme til å gå i kompaniskap med andre aktører i matbransjen, burde ikke overraske noen. Eidsvollbedriften har de siste årene slitt med å få til riktig farge på bunnlinjetallene og det til tross for at vi har å gjøre med kjøttbransjens kanskje sterkeste merkenavn. De fleste hadde vel tenkt seg et «giftemål» med en annen norsk kjøttbedrift, men når så ikke skjedde, er det neppe noen grunn til å vende tommelen ned for Scandzas inntog.

Det er tvert imot slik at Finsbråten trenger den vitamininnsprøytning det er å få inn nye eiere i selskapet. Scandza, som allerede har kontroll på det som drikkes ved frokostbordet (Synnøve Finden) tar mål av seg til også å ta tak i kjøttpålegget. Men andre ord «kontrollere» frokostbordet. Vi snakker om et selskap med bred erfaring i matsegmentet, en erfaring som kommer godt med når kampen mot for eksempel Nortura skal intensiveres. Men de får ingen
enkel jobb med å snu utviklingen.

«Marginfattigdommen» i store deler av kjøttbransjen er stor og ukonvensjonelle grep er trolig det eneste som nytter. Spørsmålet er om Scandza er villig til å ta slike. Det som nå har skjedd på Eidsvoll, vil trolig bli mer og mer vanlig i vår bransje de nærmeste årene. Oppkjøp og samordning vil tvinge seg fram i takt med at marginene reduseres. I denne utgave av bladet skriver vi også om to nord-norske kjøttbedrifter (Premiér og Brødrene Ingebrigtsen) som har funnet samarbeidstonen. Også det via en ekstern oppkjøper.

At vi også venter på Konkurransetilsynets dom over avtalen mellom Nortura og Prima, bør også nevnes i denne sammenhengen. I Finsbråtens tilfelle er det snakk om frisk kapital slik at bedriften får økt muskelvolum til å styrke posisjonen i kjøttmarkedet. Ved at både Krone og Finsbråten forhåpentligvis blir mer konkurransedyktig, sikres også arbeidsplassene. Disse arbeidsplassene ville definitivt ikke vært på den sikre siden om Eidsvollbedriften hadde fortsatt med røde tall på bunnlinja i flere år framover.

Veien videre blir opplagt spennende, men jeg har sans for den friske og ikke minst målrettede innstillingen ledelsen i Scandza legger for dagen. Og det kan ikke være tvil om at dette oppkjøpet vil bli fulgt med argusøyne av de bedriftene i vår bransje som vurderer å søke sammen for å bli sterkere. Endrede tider, er synonymt med endrede måter å drive virksomheter på og som i tilfellet Finsbråten: endrede eierforhold kan være en fornuftig løsning. Det er all grunn til å ønske Scandza velkommen til kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt