Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Urettferdig for Norsk Kylling

Urettferdig kritikk av Norsk Kylling

Leder nr. 5 /2017, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Denne saken bekrefter at de fleste norske kjøttbedrifter er sitt ansvar bevist når det gjelder mattrygghet.

I midten av mai fikk vi et godt eksempel på hvordan en kjøttbedrift skal og bør opptre når det er mistanke om feil i produksjon. I etterkant av hendelen fikk vi også et grelt eksempel på hvordan enkelte medier pisker opp stemningen og gir et feilaktig bilde av den reelle situasjon som har oppstått.

– Lettet men lei seg på vegne av kundene (bladet Kjøttbransjen nr. 5, 2017)

Jeg tenker selvsagt på Norsk Kylling og Rema 1000 sin måte å håndtere en krevende situasjon på i forbindelse med mistanke om E. coli-bakterier i kyllingprodukt. Heldigvis viste alle prøveresultater i etterkant ingen helsefarlige verdier av E. coli i de aktuelle produktene. Men saken fikk betydelig medieoppmerksomhet og Adresseavisen slo sågar på lederplass fast at Mattilsynet nå må føre enda langt strengere kontroll som følge av det som skjedde på Støren.

Snakk om å snu ting på hodet! REMA 1000 og Norsk Kylling agerte etter et forsiktighetsprinsipp, og trakk tilbake et større parti av rå og fryst kylling da analyseresultater indikerte høyere verdier enn grenseverdiene de selv har satt og som faktisk er strengere enn Mattilsynets regelverk. Ut fra den kunnskap selskapene hadde umiddelbart etter intern prøvetaking, valgte man å stoppe salg og trekke varen, samt varsle kunde fordi de ikke kjente potensiell konsekvens av indikasjonen.

Prisverdig på alle måter, og «etter boka». Denne saken bekrefter med all mulig tydelighet at de fleste norske kjøttbedrifter er sitt ansvar bevist når det gjelder mattrygghet. Når en kjøttbedrift finner tegn til uønskede bakterier i sin interne kontroller, tas det umiddelbart grep. I denne aktuelle saken blir bedriftens føre var prinsipp på sett og vis brukt mot Norsk Kylling.

Det må kunne kalles blodig urettferdig. For når en bedrift trekker et parti kjøttprodukter fra butikkene, understreker det at rutinene for sporing er på plass. Det dokumenterer dessuten en fungerende beredskap gjennom gode kvalitetssystemer. Dette burde lederen i Adresseavisen handlet om, og ikke framstå som et bidrag til hylekoret om strengere kontroller fra Mattilsynets side. Denne saken viser at  rutinene er på plass i norske kjøttbedrifter og at beredskapsplanene blir fulgt.

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt