Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Urettferdig behandlet og uthengt!

Uthengt og urettferdig behandlet!

Leder nr. 10 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Mattilsynet har den siste tiden bidratt til å øke hjertefrekvensen faretruende mye hos mange aktører i kjøttbransjen.

Mattilsynet har den siste tiden bidratt til å øke hjertefrekvensen faretruende mye hos mange aktører i kjøttbransjen. Bakgrunnen er en rapport om merking av kjøtt og kjøttprodukter. Flere medier har benyttet rapporten som basis for «heldekkende» oppslag og særlig Aftenposten gikk høyt på banen. Problemet var bare at rapporten inneholdt påviselig mange faktiske feil.

Nesten to av tre kjøttprodukter er feilmerket (Aftenposten - 23.11. 2015)

Selvsagt føler bedrifter seg uthengt og urettferdig behandlet når de blir gjenstand for negativ omtale som i all hovedsak er ubegrunnet. Produksjon av kjøttprodukter er en krevende affære og kravene som stilles fra offentlig myndighet er strenge, noe de selvsagt skal være. Da blir det enda viktigere at de som utarbeider denne typer rapporter er strenge i sin egen kvalitetssikring.

Et 70-talls bedrifter ble ramset opp i en bredt anlagt artikkel i Aftenposten der allergikere ble advart mot å nærme seg produktene fra disse bedriftene. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at dette får følger. Mange av disse bedriftene har kjempet en hard kamp for å få innpass i butikkens hyller og en negativ stempling kan således vise seg å bli skjebnesvangert.

Det som ikke kom fram i artikkelen i Aftenposten var at kun to av 259 undersøkte produkter ble trukket tilbake på grunn av manglende merking. Det betyr med andre ord at de resterende 257 produktene fra iherdige og kreative små- og mellomstore kjøttbedrifter ikke manglet merking. Vi snakker med andre ord kun om mindre avvik fra det nye regelverket.

Så til fakta: Kjøttbransjen har i fellesskap bedt Mattilsynet svare på mange spørsmål om det nye regelverket for å være best mulig forberedt og for å kunne merke riktig. De gode svarene har dessverre uteblitt og Mattilsynet har heller ikke utarbeidet veiledningsmateriell om de mer kompliserte problemstillingene. Det er regelverket som gjengis, men tolkningen uteblir. Mattilsynet legger ned mye ressurser i omfattende tilsynskampanjer. Vi skulle ønske de heller brukte ressursene til å komme med veiledning og avklaringer om regelverket.

I stedet for å øke forståelsen om regelverket hos kjøttbransjens bedrifter, legger Mattilsynet ned mye ressurser på å synliggjøre de «oppsiktsvekkende» resultatene. Det er selvsagt kjøttbedriftenes
ansvar å følge regelverket, men Mattilsynet har en klar veiledningsplikt overfor bedriftene og skal veilede i hvordan regelverket skal forstås. Her har det opplagt sviktet. Det synes ikke som om denne veiledningsplikten blir tatt nok på alvor.

Med andre ord: Mattilsynet synes å være mer opptatt av å avdekke feil enn å bidra til at feil unngås.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 9, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt