Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / – Ulogisk og historieløst

– Ulogisk og historieløst

Leder nr. 10 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er grunn til å håpe og tro at Stortinget ikke «kjøper» landbruksmeldingen slik den nå framstår.

Jordbruksmeldingen som nylig ble lagt fram av statsråd Jon Georg Dale, er ikke spesielt hyggelig lesning for de som ivrer for å gi norsk kjøtt og egg drahjelp i forhold til importert vare. Da tenker jeg selvsagt på markedsføring.

I meldingen sendes det nemlig ut klare signaler om at ordningen med omsetningsavgift, som i dag brukes for å finansiere Opplysningskontoret for egg og kjøtt (Matprat), skal avvikles. Argumentet er at det importeres så mye storfekjøtt til Norge at OEKs aktivitet kan bli sett på som markedsføring av utenlandsk kjøtt. En nokså merkelig og ganske så uforståelig argumentasjon.

Signalene fra statsråd Dale i landbruksmeldingen er det derfor all mulig grunn til å beklage. De er både ulogiske og ikke minst historieløse. For norske bønder, forbrukere og ikke minst for norske kjøttbedrifter er virksomheten til OEK viktig med tanke på det som kalles generisk markedsføring av norsk kjøtt. Det vil si markedsføring som ikke handler om å framheve spesielle bedrifter og kjøttprodukter, men som dreier seg om å markedsføre norsk kjøtt/egg som råvare og øke kunnskapsnivået knyttet til håndtering av denne råvaren.

Regjeringen ønsker seg frivillighet når det gjelder støtte til OEK, og åpner for at aktørene kan finansiere OEK i felleskap om de ønsker videre drift. Det vil si at f.eks. kjøttbedrifter selv kan vurdere hvorvidt de ønsker å bidra til å finansiere denne markedsføringsvirksomheten. Vi ender da fort opp med at de tre–fire største selskapene her i landet, med Nortura i spissen, finner det for godt å bruke penger på markedsføring av egne merker/produkter. Ikke på OEK og felles markedsføring. Det bidrar til at små og mellomstore kjøttbedrifter kan bli sittende på sidelinja.

Når jordbruksmeldingen er så tydelig på at regjeringen vil avvikle OEK i sin nåværende form, er det et paradoks at den sender ut motsatte signaler når det gjelder finansieringen av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Denne ordningen skal bestå og det til tross for at størstedelen av den frukt og de grønnsakene som omsettes i Norge i dag er importert til landet. Hvor er logikken her?

I Norge trenger vi gode systemer/ordninger som sikrer at norsk kjøtt av topp kvalitet får drahjelp i markedsføringssammenheng. OEK sin oppgave er nettopp å bygge kunnskap om norsk kjøtt og gi inspirasjon til nye og kreative måter å bruke dette kjøttet på. Et bortfall av eller en redusert utgave av OEK, vil være et kraftig skudd for baugen for alle som er avhengig av at interessen for norsk kjøtt er høy. Ikke minst gjelder dette den norske bonden.

Det er grunn til å håpe og tro at Stortinget ikke «kjøper» landbruksmeldingen slik den nå framstår. Heldigvis er det kun regjeringens ønskeliste vi her snakker om. Og selv om det snart er jul, håper vi at Dale & co ikke får sine ønsker oppfylt, men at OEK vil bestå som et kraftsentrum for målrettet markedsføring av norske kjøttråvarer.

Uansett: God jul og godt nytt 2017 til alle i norsk kjøttbransje.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 10, 2016.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt