Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Tørke både her og der!

Tørke både her og der!

Leder nr. 6 /2018, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Enkelte foredlingsbedrifter i privat kjøttbransje opplever nå faktisk råstoff-tørke.

Den varme og ekstremt tørre sommeren i Sør-Norge skaper bekymring og engstelse. Det er selvsagt bøndene som rammes aller hardest på grunn av fôrmangel, men også i vår bransje er bekymringen stor. I et kjøttmarked med fra før store overskudd på alle dyreslag, blir overskuddssituasjonen enda mer problematisk når storfebønder i sør nærmest «nødslakter» sine dyr i knapphet på fôr. Og med bonden som leverandør av de viktigste råvarene til vår industri, vil også kjøttbransjen bli rammet.

Men det er ikke bare fôr-tørke som skaper problemer. Enkelte foredlingsbedrifter i privat kjøttbransje opplever nå faktisk «råstoff-tørke». Vi snakker da om sorteringer av sau som flere spekematprodusenter tilsluttet KLF er avhengig av i sin produksjon. Nortura har rett og slett ikke denne type råstoff å tilby – og det i en situasjon der kjøtt av sau hoper seg opp på fryselager. Forstå det den som kan!

1000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr (Nationen 27.08.2018)

Rundt 1000 tonn sau befinner seg nå på lager, og i løpet av de neste månedene slaktes nye tusener av tonn med sau bl.a. som følge av tørkesituasjonen vi har hatt denne sommeren. Mye av denne sauen havner på fryselager. Vi snakker om en enorm mengde kjøtt som i utgangspunktet er utmerket råstoff til produksjon av f.eks. spekeprodukter basert på sau. Men bedriftene sliter altså med å få tilgang til dette. Det skaper naturlig nok stor frustrasjon og er vanskelig å skjønne for de fleste.

Sliter med å få kjøpt sau-råvare fra Nortura (Bladet Kjøttbransjen 29.08.2018)

Årsaken til at Nortura vegrer seg for å selge dette råstoffet, er at de taper penger på å skjære deler av skrotten, og deretter bli sittende tilbake med resten. De vil heller selge hele skrotter. Men i en situasjon der kommersielle leveringsavtaler er inngått, er det ikke akseptabelt at slike avtaler ikke blir fulgt opp. Og Nortura, som den største råvareaktøren i kjøttbransjen, har etter vår vurdering et ekstra stort ansvar i en situasjon med voksende overskudd av sau.

Kjøttbransjen krev å få delta på dugnad for betre marknadsbalanse på svin og sau (Nationen 01.06.2018)

Vi har snakket med flere «brukere» av råstoff av sau og frustrasjonen er voksende. Flere stiller spørsmål ved regelverket knyttet til innfrysing av f.eks. sau og lam. Hvorfor ikke skjære ned sauen i fersk tilstand, og så fryse disse stykningsdelene inn? På den måten ville man kunne hente ut fra fryselager den råvaren som til enhver tid etterspørres. Poenget er at det må tenkes nytt i tider der tradisjonelle metoder tydeligvis ikke fungerer godt nok. Det er all grunn til å oppfordre alle aktører i vår bransje, også Nortura, til å samarbeide og samhandle. I en uoversiktlig situasjon som den vi nå har, er det viktig at vi ikke får en alles kamp mot alle.

Resultatet blir flere tapere enn vinnere. Når krisen rammer, må derfor alle ta ansvar. Det er viktig med konkurranse i kjøttmarkedet, og vi vet at denne konkurransen driver markedet og bransjen framover. Men skal vi ha konkurranse, må det også være et visst antall aktører til å konkurrere. Det er i alles interesse at det ikke blir færre konkurrenter som følge av den tørre 2018-sommeren.

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt