Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Tilliten er truet!

Tilliten er truet!

Leder nr. 4 /2019, av redaktør Per A. Sleipnes.
– At Mattilsynet har tillit både hos bønder, slakterier, kjøttbedrifter og ikke minst blant oss forbrukere, er avgjørende for tilsynets eksistens.

Mattilsynet og ansatte i denne statlige tilsynsetaten har vært gjennom det som må kunne kalles en omdømmekrise av dimensjoner. NRKs avsløring av den feilaktige rapporten om en minkfarm i Rogaland, er i så måte svært skadelig. Ja, så skadelig at toppsjefen i Mattilsynet, Harald Gjein, valgte å forlate sin stilling. Det siste taler sitt tydelige språk om alvorlighetsgraden i denne saken.

Et godt omdømme er grunnleggende for et tilsyn som har hele næringskjeden fra bonde til bord som nedslagsfelt. At Mattilsynet har tillit både hos bønder, slakterier, kjøttbedrifter og ikke minst blant oss forbrukere, er således avgjørende for tilsynets eksistens. Når saker som dette kommer opp og blir brettet ut i all sin bredde, bør det få konsekvenser.

Vår bransje er kontinuerlig overvåket av Mattilsynets folk. Det er fornuftig og riktig. Ikke minst fordi det bidrar til å trygge norske forbrukere ved at kjøttproduktene blir produsert under trygge forhold på basis av dyr som har blitt godt behandlet før slakting. Mange aktører i kjøttbransjen frykter tabber av samme kaliber som vi har sett i minksaken i Rogaland. Mattilsynet har nærmest uinnskrenket makt og kan nær sagt uten videre ta avgjørelser som får konsekvenser for både produsenter, slakter og kjøttindustribedrifter. Derfor er det så viktig at beslutninger tas på et korrekt grunnlag. Mattilsynets inspektører må ha nødvendig kompetanse og forvalte regelverket på riktig måte – ikke legge egne følelser til grunn.

Denne svært uheldig saken må imidlertid ikke bidra til Mattilsynet blir vingeklippet. Tilsynet har en viktig oppgave og det er viktig at aktører i landbruket som ikke tar dyrevelferd på alvor, blir luket ut. På samme måte som kjøttbedrifter som «jukser» med regelverket, ikke kan holde på med dette. Men det koker ned til tillit – begge veier. Og tillit er en skjør ting som må forvaltes på en god måte.

Nå må Mattilsynet bruke mye ressurser på selvransakelse og legge en plan for hvordan situasjoner som denne skal unngås i framtiden. Alle som produserer mat taper på kriser som dette, men det gjør også tilsynets som skal kontrollere matprodusentene.

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt