Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / – Ta vare på kjøttressursene

– Ta vare på kjøttressursene

Leder nr. 1 /2017, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Å se at høner, som i utgangspunktet er utmerket menneskemat, bli brukt i sementproduksjon er en etisk utfordring.

Når NRK nå, via sitt forbrukermagasin, har rettet søkelyset mot utnyttelse (eller mangel på sådan) av våre landbruksressurser er dette svært gledelig. For kjøttbransjen er det selvsagt høner og kje som er mest interessant. Vi snakker her om ressurser som i dag ikke blir utnyttet på en fullverdig måte. Å se at høner, som i utgangspunktet er utmerket menneskemat, bli brukt i sementproduksjon er på alle måter en etisk utfordring.

Ja takk - mer høne til folket! (kjottbransjen.no - 11.01.2017)

Målsettingen for alle som håndterer dyr, bør være at høns og kje skal bli mat i stedet for å bli destruert. Og her er noen realiteter: Når verpehønene har levd i rundt 75 uker, synker eggproduksjonen og en ny besetning tar over. Rundt 95 prosent av de 3,5 millioner høns det årlig dreier seg om, blir destruert. Opplagt en ressurssløsing vi ikke kan akseptere i en verden med en klar skjevfordeling når det gjelder tilgang til proteinrik mat. Høns er en utmerket matråvare og har et stort anvendelsesområde. Bare spør Lasse Kjønstad i Ytterøykylling som er en av få bedrifter er i landet som har valgt å satse på slakting av høner.

Så har vi geit og geite-killinger. I denne utgaven av Kjøttbransjen bringer vi historien om ekteparet Rønning på Tynset som har som forretningside å utnytte geitekjøtt i matsammenheng. De tar mot bukkekillinger fra lokale melkegeit-bønder og lager bl.a. spekemat av kjøttråstoffet. Mange geiter, spesielt hanndyrene blir avlivet rett etter fødsel fordi kostnaden med å ale dem opp er mye høyere enn det bøndene får igjen. Det synes ekteparet både er trist og tragisk. Vi er helt enig.

Kjøttbransjen ønsker mer kjekjøtt (kjottbransjen.no - 25.01.2017)

I Norge dreier geit seg nærmest utelukkende om melkeproduksjon, og produksjon av kjøtt er tradisjonelt ikke inkludert i driften. Resultatet er at rundt 23 000 geitekillinger årlig avlives umiddelbart etter fødselen. Her handler det også om en fremragende kjøttråvare, som har høy status bl.a. i det spanske og italienske kjøkken. Noe kjekjøtt når også utvalgte norske butikker i sesongen, men foreløpig er volumet beskjedent.

Det å øke norsk matproduksjon, bør og må være en politisk målsetting. Også i global sammenheng blir forsyningssikkerhet og tilgang til proteinrik mat, stadig viktigere. NORAD har f.eks. anslått at verdens matproduksjon må øke med 60 prosent for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det faktum bør være en vekker for alle som bidrar til å kaste høyverdig mat Vi bør ganske enkelt tenke oss om flere ganger før vi kvitter oss med høns og geitekillinger. 

I NRK-programmet fikk vi et innblikk i hvor vanskelig det er å få slaktet norske høns i Sverige. Kvalitetskravene til en av våre største dagligvarekjeder er så strenge at det så å si er umulig. Det til tross for at samme slakteri slakter svenske høner. Et annet poeng er at man i Sverige faktisk spiser høner. Ja, tre av fire høns som har verpet ferdig, blir til menneskemat i vårt naboland. Det viser med all mulig tydelighet at det er et potensial også i Norge.

Dagligvarekjedene, sammen med de største aktørene (kjøttsamvirket), sitter med nøkkelen om høns og kje skal på menyen. Det må bli attraktivt å tilby forbrukerne disse råvarene.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2017.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Nøkkelord: høns, destrksjon, etikk, høner, kje
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt