Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Svake Nortura-tall

Svake Nortura-tall

Leder nr. 5 /2014, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det synes klart at landets mektigste dagligvarekjede får et stadig sterkere grep om Nortura.

Nortura presenterte nylig nøkkeltallene for første kvartal i år. Disse bekrefter den trend vi har sett i mange bedrifter i kjøttbransjen de siste årene. Salget øker, marginene går ned, mens inntektene står på stedet hvil. Dette er en  bekymringsfull utvikling – ikke bare for landets desidert største kjøttaktør.

Når Nortura, med sin definitive enerposisjon i norsk kjøttbransje, årlig selger kjøtt for drøyt 20 milliarder kroner og har en fortjenestemargin på kun en prosent, er dette bemerkelsesverdig. Det tyder på at kjøttgiganten ikke jobber godt nok. Stikkordene er overkapasitet og jakt på kostnader. Og det som synes klart ut fra tertialtallene, er at tempoet i arbeidet med å spore og eliminere kostnader, ikke er høyt nok.

Resultat på samme nivå, men svekket bruttomargin fra Nortura (nortura.no - 28.05.2014)

Brutale på kostnadskutt og gode på innovasjon. Det er kjøttsamvirkets eneste mulighet om inntjeningen skal opp på et tilfredsstillende nivå. Med sin unike posisjon, burde Nortura hatt en fortjenestemargin på tre–fire prosent. Med de tallene som foreligger etter årets fire første måneder, tyder mye på at den strukturendring som har funnet sted de siste årene, ikke har vært nok omfattende.

Men det er flere skjær i sjøen for Nortura akkurat nå. Avhengighetsforholdet til NorgesGruppen er ett av disse. Det synes klart at landets mektigste dagligvarekjede får et stadig sterkere grep om Nortura. Norfersk- avtalen om sentralpakking av kjøtt, er et eksempel. Feilsatsing er begreper som er blitt brukt og det er neppe tvil om at mange i Nortura helst hadde sett at denne avtalen aldri hadde blitt inngått.

På den positive siden for landets mektigste kjøttaktør, bør det anføres at det foregår en vitalisering i ledende posisjoner i administrasjonen. Det virker som om tidligere nøkkelfolk i Orkla i stadig større grad rekrutteres inn i  Nortura-ledelsen. Det kan vise seg å være strategisk fornuftig i forhold til for eksempel innovasjon og merkevarebygging.

Når det gjelder kjedemaktens innvirkning på salg og marginer, skal det sies at kjøttsamvirket ikke er alene om å være preget av kjedemakten og den stadig sterkere vertikale integrasjonen. Både Fatland og Nordfjord Kjøtt må forholde seg til kjeder som legger sterke prisføringer. Spørsmålet som trolig stilles i stadig flere styrerom i kjøttbransjen, er hvor stor makt «kjøpmennene» skal få.

Det som opplagt synes klart, er at vi fortsatt vil se prispress på kjøtt og at utviklingen av kjedenes egne merker (EMV) øker dette presset. Og uansett hvordan man snur og vender på det, så er en utvikling mot mer EMV et steg mot sterkere vertikal integrasjon i vår bransje. I tilfellet Nortura er det NorgesGruppen som legger mye av premissene og definerer kursen på den videre ferd. Det kan fort vise seg å bli en slitsom reise.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 5, 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt