Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Spis kjøtt med god samvittighet!

Spis kjøtt med den aller beste samvittighet!

Leder nr. 08 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er et ubestridelig faktum at flere hundre millioner mennesker på vår klode er avhengig av å avle opp dyr for å spise og tjene penger til livets opphold.

Er det moralsk galt å spise kjøtt, og bidrar vårt kjøttforbruk til et uverdig liv for okser, kyr, griser, kyllinger og sauer?

Denne type fundamentale og etiske spørsmål dukker med ujevne mellomrom opp i artikler og debattinnlegg i ulike medier. Nå sist for noen uker siden i Aftenposten der en filosof ved universitetet i Bergen ikke bare stilte spørsmålene – han hadde svarene. Og disse var av den kategoriske sorten. Filosofen slo likegodt fast at kjøtt på tallerkenen er ensbetydende med det han kalte «skading av og drap på dyr for et unødvendig formål».

Retorikken vi her får presentert er selvsagt både meningsløs og fordummende. Men den omtalte filosofen er slett ikke alene om å forfekte denne type holdninger. Mye tyder på at stadig flere slenger seg på dette retoriske kappløpet. At «faktagrunnlaget» som dette tankegodset bygger på er påviselig feil, synes ikke å spille noen rolle.

Premissene for de argumenter og påstander som framsettes av det jeg velger å kalle ortodokse vegetarianere, bygger på en antagelse om at produksjonsdyr lider hver eneste dag året igjennom. Det er påviselig feil! Vi vet og Mattilsynet kan bekrefte at produksjonsdyr i dag følges opp mer enn noen gang tidligere. Dødeligheten i fjøset er kraftig redusert siden 60-tallet og sykdommer blant husdyr blir også tatt på ramme alvor. Maten dyrene spiser er dessuten nøye sammensatt for å tilfredsstille dyrenes behov. Jeg velger å tro at kostholdet til svært mange mennesker på denne kloden er langt dårligere når det gjelder proteiner, mineraler og vitaminer.

Debatten knyttet til dyrs velferd og moralperspektivet, blir altfor generell. Det slås ofte fast at «vi forbrukere» er en ensartet gruppe som tenker likt og har de samme preferansene når det gjelder appetitt på kjøtt og kjøttprodukter. Det er selvsagt en avsporing. Ingenting er generelt når det gjelder folks behov for det ene eller det andre i matveien.

Og apropos behov: det er et ubestridelig faktum at flere hundre millioner mennesker på vår klode er avhengig av å avle opp dyr for å spise og tjene penger til livets opphold. Kjøtt er en forutsetning for at barn og unge i land med begrensede ressurser skal kunne vokse opp til et verdig liv. Det har bl.a. med proteiner og næringsstoffer i kjøttet å gjøre. Dette blir enkelt hoppet bukk over av de meste ihuga vegetarianerne.

Et annet poeng som man tar lett på er det faktum at kjøttproduksjon er selve grunnlaget for et landbruk som sysselsetter mennesker i det ganske land. Er dette helt uten betydning for retorikere som vil ha slutt på kjøttproduksjon?

Kjøtt er og vil i overskuelig framtid bli en vital del av et variert og høyverdig kosthold. Uansett hvor høyt og hvor lenge ortodokse vegetarianere forsøker å markedsføre sine argumenter og synspunkter, vil dette være et faktum. Kjøtt er en for vital del av vår matkultur og tradisjon. Norske slakteriers behandling av dyr i forbindelse med slakting tåler åpenhet og oppmerksomhet. Mattilsynets folk er på plass på slaktelinja hele tiden og dette bidrar til trygg og verdig håndtering. Det er med andre ingen grunn til å ha dårlig samvittighet når biffen eller pinnekjøttet ligger på tallerkenen klart for å bli inntatt.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt