Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Søndagsåpent er ingen god idé

Søndagsåpne butikker er ingen god idé

Leder nr. 06 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er først og fremst de små kjøttbedriftene, de såkalte håndverksbedriftene, som etter alle solemerker vil merke de negative konsekvensene av søndagsåpne butikker sterkest.

Regjeringen foreslår å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å holde åpent på søndager. Det er ikke uten videre gode nyheter for landets kjøttbedrifter. Her i bladet har vi loddet stemningen i et utvalg bedrifter tilsluttet KLF og begeistringen er mildt sagt fraværende. Norske kjøttbedrifter har liten eller ingen glede av søndagsåpne butikker og høringsinnspill fra disse bedriftene bekrefter dette inntrykket.

Det er først og fremst de små kjøttbedriftene, de såkalte håndverksbedriftene, som etter alle solemerker vil merke de negative konsekvensene av søndagsåpne butikker sterkest. Departementets skriver i høringsbrevet at forslaget om deregulering på vanlige søndager vil føre til at butikkene i prinsippet selv kan ta stilling til når de vil holde åpent. Det tror vi ikke noe på! I praksis vil det ikke være opp til butikkene selv å bestemme åpningstid. Trolig blir kjøttbutikkene på for eksempel kjøpesentrene pålagt å holde åpent på søndager. Det fordi det er kjøpesentereierne, ikke kjøpmenn og ansatte, som bestemmer åpningstidene.

Dersom kjøpesentrene holder åpent, vil en del kunder naturlig legge om handlemønsteret sitt. Vaner endres raskt, og om kunden venner seg til å dra til konkurrerende butikker for å handle kjøtt på grunn av dens tilgjengelighet, kan kunden i mange tilfeller være mistet for godt for butikker som ikke holder til på kjøpesenter. Få butikker vil våge å ta et valg som fører til at kundene velger dem bort, og en del vil føle seg tvunget til å holde åpent, selv om søndagen i seg selv vil være en dag som i kroner og øre er et tapsprosjekt.

Departementets tese er at deregulering vil innebære større grad av likebehandling mellom butikker og bransjer. Kjøttforretningene og spesialforretningene har sitt konkurransefortrinn i de ansattes fagkunnskap (butikkslaktere og pølsemakere). I dagens situasjon opplever ikke disse butikkene noen konkurranse fra allerede søndagsåpne butikker. Med departementets forslag vil åpne ferskvaredisker hos supermarkedene utgjøre en betydelig konkurranse for spesialforretningene.

I vår reportasje inne i bladet dokumenterer vi at det vil kosten en liten bedrift rundt 500 kroner pr. time i ekstra lønnskostnader pr. ansatt om butikken holder dørene åpne på søndager Det er mye penger for bedrifter som i utgangspunktet driver med små marginer. Og for en kjøttbedrift handler det om mye arbeid både før og etter at nøkkelen til inngangsdøren låses opp. Derfor skjønner vi bekymringen som gjør seg gjeldende. Men det er ikke bare de små som er negative. Store aktører som Fatland, Finsbråten og Grilstad vil kunne få krav om helgeleveranser av kjøtt og kjøttprodukter. Det vil i så fall øke lønnskostnadene dramatisk.

I det politiske bildet er det Venstre som er jokeren i denne saken. Mye tyder på at begeistringen for en drastisk endring i helligdagsloven har kjølnet noe i dette partiet i takt med at mange næringsaktører vender tommelen ned. Derfor kan vi se for oss en «light-utgave» der kommunene får anledning til å ta lokale beslutninger tilpasset lokale forhold. Regelverket og helligdagsloven fungerer greit i dag, og unntakene for søndagsåpent som allerede eksisterer bør videreføres.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 6, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt