Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Riktig inngripen av Mattilsynet

Riktig inngripen av Mattilsynet

Leder nr. 2 /2014, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Å gå på akkord med virkemidlene som leder fram mot trygg mat, er fullstendig uakseptabelt.

Vi har her i bladet ved flere anledninger kritisert Mattilsynet for tilsynets håndtering av aktuelle saker knyttet til bedrifter i kjøttbransjen. Det har bl.a. dreid seg om fravær av enhetlig tilsyn og de konsekvensene det kan få for enkeltbedrifter i bransjen. Vi har også presisert viktigheten av en god og åpen kommunikasjon mellom tilsyn og bedrift. Denne har ikke alltid vært tilstede.

Etter at Mattilsynet DK Agder nå har valgt å stenge Froland Slakteri på Sørlandet, som følge av alvorlige mangler i driften, er det på sin plass å gi ros til Mattilsynet. Bedriften det her er snakk om har ifølge Mattilsynet gjennom tid vist at den ikke har kontroll på grunnforutsetningen for virksomhet i matvarebransjen. Det er svært alvorlig.

Slakting, nedskjæring og bearbeiding av kjøtt krever streng styring og kontroll. Tilsynsrapporter fra Mattilsynet dokumenterer at slik styring og kontroll ikke er tilstede ved Froland Slakteri. Det bidrar til å sette en hel bransje i et dårlig lys. Og er det noe denne bransjen ikke trenger nå, så er det tap av omdømme.

Det eneste man kan kritisere Mattilsynet DK Agder for i denne saken, er at de griper inn vel sent. Mattilsynet innrømmer da også at slakteriet allerede har fått lang tid på seg til å foreta utbedringer uten at dette har gitt nødvendige og varige resultater.

Bygningen som virksomheten har vært drevet i fram til den nylig ble stengt, må sies å være lite egnet til slakterivirksomhet. Skal driverne ha håp om å få starte opp igjen, tyder mye på at det må skje i helt andre og mer tidsriktige lokaler. Men det handler selvsagt ikke bare om lokaliteter. Det dreier seg vel så mye om holdninger når slakteriet har utført aktiviteter det ikke foreligger godkjenning for.

Mattrygghet er selve grunnlaget for alle typer virksomheter i kjøtt- og matbransjen. Å gå på akkord med virkemidlene som leder fram mot trygg mat, er fullstendig uakseptabelt. Med den tragiske e.coliskandalen friskt i minne, er det ingen ting å gå på her. Kjøttbransjens aktører må være pinlig nøyaktige i all sin gjøren og laden. I motsatt fall kan tragedier og skandaler ramme og omfanget aner vi ikke rekkevidden av.

Også de som kjøper kjøtt fra slakterier som ikke drives forsvarlig har et ansvar. Sporbarhet er stikkordet i så måte. Dersom sporbarhet og identifikasjon av slaktedyr ikke er mulig, vil det være umulig å finne kilden til for eksempel et utbrudd av e-coil. Vi avskriver ikke Froland Slakteri, men forutsetningen for at dørene blir gjenåpnet, er trolig både en holdnings- og en anleggsendring.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt