Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Renhold og hygienie er livsviktig

Renhold og hygienie er livsviktig

Leder nr. 6 /2014, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Listeriabakterien kan sammenlignes med en tikkende bombe.

I denne utgaven av Kjøttbransjen vier vi hygiene, renhold og mattrygghet bred oppmerksomhet via ni temasider. Samtidig kommer det melding fra Danmark om at Listeria-bakterier i påleggprodukter av kjøtt har bidratt til at flere mennesker har blitt syke og trolig også avgått med døden de siste ukene. Vårt valg av tema er selvsagt tilfeldig i forhold til denne tragedien, men dog: Rapportene fra vårt naboland i sør er en dramatisk påminnelse om hvor viktig det er å sørge for et tilfredsstillende hygienenivå og gode renholdsrutiner i kjøttbransjens bedrifter.

Listeria-bakterien kan sammenlignes med en tikkende bombe. Derfor er det grunnleggende viktig å kontinuerlig drive forebyggende hygienearbeid i anleggene. Særlig er påleggsproduksjon sårbar. I et intervju inne i bladet konstaterer Stein Nikolaisen i firmaet Aquatec at nesten alle tilfellene han opplever av utrygg mat, kommer fra dårlig styring av grunnforutsetningene – det vil si produksjonshygiene, renhold og personlig hygiene.

Mange kjøttbedrifter rundt om landet driver sin virksomhet fra anlegg bygd for flere tiår siden og i mange av disse anleggende er internlogistikken en utfordring. I trange produksjonslokaler kan plassering av produksjonsutstyr være problematisk i renhold-sammenheng. Da blir rutinene for renhold ekstra viktige. Og ofte er de som utfører renhold organisert feil slik at det innebærer unødig høy risiko og for mye bruk av vann, energi, kjemi og tid.

Et annet felt det syndes på i mange anlegg er bruk av gammelt og brukt maskinelt utstyr. Det klassiske eksempelet er en slicelinje som flyttes fra et anlegg til et annet. En slik flytting bidrar også til flytting av potensielle bakterier.  Rengjøring og desinfisering av slike brukte maskiner er derfor livsnødvendig. Men spørsmålet er om gammelt prosessutstyr tåler å bli vasket, og om utstyret kan stå der det skal stå. Derfor må følgende spørsmål hele tiden stilles (og kunne besvares): Hvor stor er risikoene forbundet med kjøpet og tåler maskinen renholdsregimet i vår bedrift?

For å kunne besvare denne type spørsmål, er kvalitetssikring nøkkelordet. Her må kjøttbedrifter bli enda flinkere til å leie inn kapasitet når det er nødvendig. Å gå sammen om en kvalitetsansvarlig er også en mulighet. Denne kan enten leies inn eller ansettes. Skandaler i den skala vi nå ser i Danmark vil vi forhåpentligvis aldri oppleve her i landet. Men Listeria-utbrudd kan komme også her. Skal vi hindre det, må alle ansatte i bedriftene være opptatt av  renhold hygiene og mattrygghet. Det må sitte i ryggmargen.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 6, 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt