Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Prisverdig rekruttering i Nord

Prisverdig rekrutteringsinitiativ i Nord-Norge

Leder nr. 2 /2019, av redaktør Per A. Sleipnes.
– I Tromsø har bransjens folk, sammen med Opplæringskontoret for matfag i Troms, tatt grep.

De fleste er vel kjent med at rekrutteringen til kjøttfaget her i landet ikke er god nok. De tradisjonelle fagene som pølsemaker og kjøttskjærer frister dessverre ikke de unge. Lærlingene uteblir og rekrutteringen er dermed truet. Det er en utvikling som bør bekymre aktørene i vår bransje.

I Tromsø har bransjens folk, sammen med Opplæringskontoret for matfag i Troms, tatt grep. Her har man innledet et spennende rekrutteringsprosjekt for å få flere unge i nord til å velge kjøttfaget når de planlegger sin yrkesaktive karriere.

Poenget med initiativet er å framstå som gode rollemodeller. Ved at fagfolk fra bedrifter i nord bruker tid og energi på å reise ut til skoler og her demonstrere kjøttfaget i praksis, skapes en type kontakt med de unge som kan vise seg å utgjøre en forskjell.

Tre videregående skoler er med på dette prøveprosjektet og rapportene fra nord tyder på at man har lyktes i å få fram budskapet. Bransjen trenger flere unge for å sikre kontinuiteten og tilbakemeldingene fra elevene ved de tre skolene har vært overveiende positive. Samtlige gir uttrykk for at de ønsker å gå videre.

Og det var et ‘toppet’ lag som møtte de unge på de aktuelle videregående skolene i Tromsø-regionen. Den eldste, Odin Tårnes, (snart 79 år) fra firmaet H. Mydland AS, må kunne sies å være selve superveteranen. Og det gjør opplagt inntrykk på unge mennesker å se at det er mulig å holde det gående i dette faget i en så høy alder.

Det er å håpe at eksempelet fra nord, følges opp også i sør. Gå sammen om tiltak/ initiativ som kan skape entusiasme og inspirasjon. Kjøttfaget trenger unge med pågangsmot og arbeidslyst. Det er selve garantien for en oppegående kjøttbransje i overskuelig framtid.

skillelinje orange

KLFs hederspris

Denne skal deles ut på KLFs ERFA/Landsmøtet i begynnelsen av juni. Fortsatt er det mulig å foreslå bedrifter som fortjener denne prisen. Derfor er det viktig at vi får innspill og disse må vi ha i løpet av første halvdel av april. Gode kandidater har vi allerede, men for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, ønsker vi forslag fra dere der ute. Ta kontakt!

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt