Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Optimisme, men utfordringer i kø

Optimisme, men utfordringer i kø

Leder nr. 1 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Tatt i betraktning at bedrifter i mange andre bransjer her i landet sliter både med salg og resultatutvikling, synes det som om kjøttbransjens bedrifter har god kontroll på det som foregår i skjærehaller og produksjonslokaler.

Også i år har vi her i bransjebladet loddet stemningen blant en del av bedriftene i KLF-systemet. 16 bedrifter fra hele landet og med ulik størrelse, har fått anledning til å svare på konkrete spørsmål om fjoråret. Og kanskje enda viktigere: Tenke høyt om 2016.

Resultatet er på ingen måte nedslående, jeg vil si tvert imot. Tatt i betraktning at bedrifter i mange andre bransjer her i landet sliter både med salg og resultatutvikling, synes det som om kjøttbransjens bedrifter har god kontroll på det som foregår i skjærehaller og produksjonslokaler. Salget har økt i 2015 og mange bedrifter har lagt ambisiøse investeringsplaner for 2016.

Nå er riktignok ikke resultatene for fjoråret klare ennå, men også her tyder mye på at utviklingen er akseptabel, selv om marginpresset neppe var mindre i fjor sammenlignet med året før. Og her er vi ved 1000-kroner spørsmålet mange av KLF- bedriftene stiller seg: Hvordan vil kunder i dagligvarebransje og storhusholdning behandle oss i 2016?

Vi vet det jobbes beinhardt rundt om i bransjens bedrifter og kostnadsjaget er betydelig. Dette er en dyd av nødvendighet når kjedemakten synes å bli stadig større og prispresset likeså. Men det er grenser her som absolutt ikke bør overskride i jakten på økte marginer. Det kan fort slå tilbake på kjedene om dyktige leverandører blir så tøft behandlet at varelinjer kuttes, nødvendig modernisering uteblir og ansatte av den grunn må sies opp.

På Eidsvoll har vi for eksempel en situasjon der Finsbråten AS har sett seg nødt til å redusere arbeidsstokken. Hvor mange har vi ikke fått bekreftet fra ledelsen i det Scandza-eide selskapet, men ifølge lokalavisa på Eidsvoll skal så mange som 20 personer ha mottatt oppsigelse. Dette bør være et varsko. Ikke bare for andre bedrifter i bransjen, men også for dagligvarekjedene som til syvende og sist er avhengig av dyktige og pålitelige kjøttleverandører. Kjøttbedrifter må selvsagt tjene penger for å være gode og stabile leverandører. Det handler i stor grad om volum. Skal man henge med, er volum og automatisert produksjon et være eller ikke være for mange bedrifter.

Dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) har av mange blitt brukt som eksempel på en utvikling der bransjens bedrifter blir utfordret. Rema har for eksempel gjennom store reklamekampanjer vist med alle all mulig tydelighet at det lønner seg for kundene å velge bort «originalen» og heller satse på Remas eget merke. Dette gjelder også kjøtt- og kjøttprodukter. En klar pekepinn på at 2016 i hvert fall ikke blir et enklere år for aktørene som sørger for pålegg til frokosten og råvarer til middagen for den norske forbrukeren.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2016.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt