Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Ny runde med sjokkoverskrifter

Ny runde med sjokkoverskrifter

Leder nr. 09 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Når mediene sammenligner rødt kjøtt med sigarettrøyk i fareøyemed, kommer vi fullstendig feil av sted.

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, i form av pølser og bacon, er igjen fremstilt som «fymat». Denne gangen basert på en «ny» rapport fra The International Agency for Research on Cancer (IARC). Skjønt ny, substansen og funnene som rapporten
bringer til torgs, er slett ikke nye. Allikevel benytter mediene funnene for å skape sjokkoverskrifter og urovekkende artikler om kjøttets negative konsekvenser for kroppen.

Utgangspunktet for den voldsomme medieoppmerksomheten er at Verdens helseorganisasjon (WHO) har plassert røyking og rødt kjøtt i samme risikogruppe hva kreft angår. Og her er vi ved den aller første pedagogiske utfordringen: flere medier, deriblant NRK og VG, har rapportert at å spise bearbeidet kjøtt hver dag øker risikoen for tarmkreft med 18 prosent. Det betyr ikke at du har 18 prosent sjanse for å få kreft ved inntak av kjøtt- og kjøttprodukter.

Evalueringen som IARC gjør, er det man på fagspråket kaller en hasardanalyse (fareanalyse). Denne analysen identifiserer om et stoff, i dette tilfellet kjøtt, har potensial til å forårsake kreft under visse forutsetninger. I sin fareanalyse vurderer ikke IARC om denne faren er stor eller liten. Så når mediene sammenligner rødt kjøtt med sigarettrøyk i fareøyemed, kommer vi fullstendig feil av sted. Heldigvis ble dette delvis oppklart under NRK-debatten nylig.

Vi vet i dag at rundt én av fem av de som røyker mer enn fem sigaretter om dagen vil utvikle lungekreft. Det er flere som spiser rødt kjøtt enn de som røyker, men likevel får bare en mikroskopisk andel av dem som spiser kjøtt tarmkreft. Det som i liten utstrekning har kommet fram i den diskusjon vi hatt i mediene de siste ukene, er det faktum at kjøtt er en svært viktig kilde til protein, A- og B-vitamin og ikke minst til mineralstoffene sink, selen og jern. Og særlig kvinner bør være påpasselig med jerninntaket. Her kommer rødt kjøtt inn som en viktig kilde. Pålitelige kostholdsundersøkelser viser da også at kvinners inntak av rødt kjøtt faktisk ligger under helsemyndighetenes anbefalinger.

Det handler til syvende og sist om å tilstrebe et variert kosthold og i et slikt variert kosthold er kjøtt en naturlig del.

skillelinje orange

Gratulerer med NM-innsatsen
Et nytt NM i juleprodukter er i havn og nok en gang er det delt ut mange medaljer og pokaler til dyktige produsenter av kjøttprodukter. Vi benytter anledningen til å gratulerer alle de som henter pokaler, medaljer og diplomer hjem til sine respektive bedrifter. Produktkonkurranser som denne bidrar til å sikre kvalitet og mangfold. Årets konkurranse bekrefter nok en gang at forbrukeren kan gå julen trygt i møte hva angår nivå på kjøttmaten som ligger i butikkenes hyller.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 9, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt