Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Mattilsynet på farta igjen!

Mattilsynet på farta igjen!

Leder nr. 9 /2018, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Jeg har snakket med mange ledere rundt om i landets mange kjøttbedrifter som opplever Mattilsynets opptreden i enkeltsaker både som urettferdig

I forrige utgave av Kjøttbransjen skrev vi om Mattilsynets misvisende «dom» over saltinnholdet i Grilstads viktigste salamiprodukt. I denne utgaven av bladet er det Toma Mat i Haugesund som er gjenstand for oppmerksomhet fra Mattilsynets side. Og det er ikke den type oppmerksomhet som virker oppbyggende. Tvert imot. Toma har fått beskjed fra det lokale Mattilsyn om at merkingen av to kjøttprodukter ikke er korrekt, i henhold til regelverket for ernæring og helsepåstander.

‘Ærlighet’ varer ikke lengst for Toma Mat (Bladet Kjøttbransjen - 19.11.2018)

Dette bestrider Haugesund-bedriften på det sterkeste og peker i et svarbrev på at merking med «Uten tilsatt E-stoffer» ikke er en ernærings- eller helsepåstand. Det er kun ment som informasjon til forbruker, uten at det uttrykkes at produktet gir spesielle helsemessige effekter. Det hører med til historien at Toma har investert en hel del penger i utvikling, markedsføring og produksjon av de to produktene det her er snakk om.

Mattilsynet publiserte feil tall om saltinnhold (Bladet Kjøttbransjen - 1.11.2018)

For vår del må vi stille spørsmål med hva Mattilsynet ønsker å oppnå når de gjør denne type vurderinger? I tilfellet Toma dreier det seg om en middels stor kjøttbedrift som i alle sammenhenger har stålkontroll på det som produksjonsmessig foregår i bedriften. I en tøff konkurransesituasjon forsøker Toma å tenke nytt og kreativt. I så måte er det både naturlig og riktig å tenke produktutvikling. Fravær av tilsetningsstoffer i produkter er for denne bedriften en måte å innovere på.

At Mattilsynet i sin egen «Veileder om god opplysningspraksis» fastslår at (sitat): «selv om man skal være forsiktig med uttrykk som ‘fri for’ og ‘uten’, så er det mulig å merke med «uten tilsetningsstoffer», viser at Mattilsynet ikke opererer samstemt. Dette er i seg selv et stort problem for landets kjøttbedrifter.

Etter mange år i denne bransjen, har jeg snakket med utallige ledere rundt om i landets mange kjøttbedrifter som opplever Mattilsynets opptreden i enkeltsaker både som urettferdig og uforståelig. Dette skaper frykt og frustrasjon. I mange tilfeller legger denne frykten begrensninger på bedriftens evne og iver når det gjelder nettopp produktutvikling. Toma Mat i Haugesund er et eksempel på en bedrift som forsøker, men som blir «obstruert» – for å benytte sportsterminologi.

Er det slik Mattilsynet ønsker å ha det? Og hvorfor klarer ikke Mattilsynet å opptre samstemt i landets ulike regioner? Mitt svar er ikke nødvendig riktig, men jeg sitter med en følelse av at Mattilsynet rett og slett er blitt for stort. Stort i betydningen av at lokale avdelinger ikke i tilstrekkelig grad kommuniserer med sentrale deler av tilsynets apparat. Fragmentering blir da en av flere negative konsekvenser.

Norske kjøttbedrifter er i stor utstrekning både påpasselige og samvittighetsfulle med hensyn til mattrygghet og etterlevelse av regelverket for trygg mat. Og det strenge (og nødvendige) regelverket vi har her i landet for matproduksjon, blir etterlevd. Men Mattilsynet må ikke i sin iver etter å følge regelboka, stikke kjepper i hjulene for bedrifter som forsøker å tenke nytt. Vi må med andre ord ikke ende opp med et kontrollregime som passiviserer bedrifter som driver med produksjon av mat.

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt