Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / – Litt mer åpenhet, takk

– Litt mer åpenhet, takk

Leder nr. 3 /2017, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Norske kjøttbedrifter har grunn til å skryte av seg selv og det de får til i en krevende konkurransesituasjon.

Å rapportere om aktivitet og utviklingi  norske kjøttbedrifter er akkurat nå en sann glede. Mest fordi utviklingen rundt om i kjøtt-Norge jevnt over er god. Mange bedrifter har lagt et godt 2016 bak seg og vi ser dessuten at en rekke aktører er i gang med eller planlegger å starte nødvendige moderniseringsprosesser. Slikt kalles på godt norsk framtidstro.

Mange norske kjøttbedrifter har med andre ord grunn til å skryte av seg selv og det de får til i en krevende konkurransesituasjon. Men gjør de det? Er norske kjøttbedrifter frimodige nok til å stå fram med glade budskap om økt omsetning, nye produkter og forbedrede marginer? Etter nokså mange år som observatør i denne bransjen må svaret dessverre bli nei.

Noen bedrifter ønsker ikke å snakke om økonomi og utvikling i det hele tatt. Disse er det heldigvis svært få av og vi snakker vel strengt tatt om kun en håndfull. Og heldigvis for det. Hadde de øvrige bedriftene i vår bransje vært like tilbakeholdne som disse, ville det vært problematisk å gi ut et lesbart bransjeblad.

Det jeg har erfart gjennom flere år, er at mange bedrifter rett og slett er litt redde for å vise sine kunder i dagligvarebransjen eller i  storhusholdningsmarkedet at de er dyktige på inntjening. Og at de får til skapelige marginer i tøff konkurranse med andre bedrifter. Holdningen er at dette kan bli oppfattet negativt av det som oppleves som «livsviktige» kunder i verdikjeden. En slik tenkning er i og for seg forståelig, men den er i overkant passiv.

Min tilnærming når jeg intervjuer bedriftsledere om økonomisk utvikling, er at de bør flagge gode tall, produktutviklingstiltak og investeringer. En kunde i f.eks. dagligvarenisjen bør være interessert i at leverandøren av kjøtt og kjøttprodukter driver godt og har en sunn økonomi – tenker jeg. Men det er mulig jeg er naiv og overser underliggende psykologiske mekanismer. Det tar jeg absolutt forbehold om.

Ikke desto mindre oppfordrer jeg til enda mer åpenhet og vilje til å synes. Det legges ned en fantastisk innsats i så å si alle norske kjøttbedrifter. Fra de minste håndverksbedriftene til de store kjøttkonsernene. Denne innsatsen og resultatene av den, er det ingen grunn til å legge skjul på. Kanskje kan mer åpenhet og stolthet også smitte over på mange unge som vurderer om de skal satse på jobb i kjøttbransjen.

Det å tjene penger på omsetning av kjøtt og kjøttprodukter (og selvsagt også egg og eggprodukter) er sannelig ikke verdens enkleste jobb med dagens struktur særlig i dagligvaresektoren i Norge. De som allikevel klarer det bør være stolte og la omverdenen også få anledning til å glede seg over det.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt