Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Listhaug har vokst med oppgavene

Listhaug har vokst med oppgavene

Leder nr. 3 /2014, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Statsråd Listhaug har på imponerende vis tatt regi og satt standarden i Landbruks- og matdepartementet.

Det startet ikke spesielt bra. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug hadde knapt fått overlevert nøkkelen til departementskontorene fra sin forgjenger, før rabalderet startet. I noen uker kunne det virke som om støyen knyttet til hennes fortid i kommunikasjonsbransjen og mangel på åpenhet om kundene, skulle få uopprettelige politiske følger for henne. Slik hun framstår i dag, tyder lite på at så er eller vil bli tilfelle.

Listhaug og Blåfjelldal hos KLF-bedrifter (kjottbransjen.no 04.04.2014)

Statsråd Listhaug har på imponerende vis tatt regi og satt standarden i Landbruks- og matdepartementet. Vi har i dag en minister som ønsker og ikke minst initierer en reell debatt knyttet til viktige mat- og landbrukspolitiske spørsmål. En slik åpen debatt var nærmest fraværene da de rød-grønne, kanskje med unntak av enkelte initiativ fra Lars Peder Brekk, residerte i regjeringskontorene. Den debatt vi hadde den gang foregikk stort sett mellom Senterpartiets folk i departementet og Norges Bondelag.

Men det er ikke bare innad i regjeringen og i mediene Listhaug har markert seg. Synligheten overfor bedrifter i kjøttbransjen, er markant annerledes og selvsagt bedre enn hva vi har vært vant med fra politikerhold de siste årene. Hennes forgjenger, Trygve Slagsvold Vedum, takket konsekvent nei de gangene han ble utfordret på å delta i opplegg i KLF-regi. Listhaug derimot har allerede etter et halvt år i statsrådstolen gjort seg godt kjent i dette miljøet.

Aller sist i forbindelse med et produsentseminar arrangert av Fatland Gruppen. Her ga hun klart uttrykk for viktigheten av å lytte til hva driftige bønder har på hjertet, for så å ta disse innspillene med seg tilbake til regjeringskontorene. Når opplevde vi det sist fra en landbruks- og matminister? Selvsagt må det presiseres at Slagsvold Vedum og hans forgjengere i sine statsrådtider gjerne besøkte Nortura-anlegg. Den frittstående del av kjøttbransjen var derimot som luft å regne.

Poenget mitt er selvsagt at den øverste leder for Landbruks- og matdepartementet opptrer rettferdig overfor aktørene i verdikjeden. Med andre ord at det blir like naturlig å oppsøke Norturas-anlegg som KLF-bedrifter – og omvendt. Likebehandling er hva det handler om. At denne praksisen er tilbake igjen i LMD etter mange års fravær, viser at vi har en  landbruksminister som har selvtillit nok til å snakke med hvem det skal være.

De siste ukene har det vært mye snakk om utenlandsk bearbeiding og transport av skinker fra Spania til Norge – med eller uten ben. Også her har statsråden vært forbilledlig tydelig i sin argumentasjon. Hun vil gå ordningen etter i sømmene! Så får vi se hva som blir utfallet. Vi trenger opplagt en grundig gjennomgang, en gjennomgang som paradoksalt nok den tidligere Senterparti-statsråden ikke mente var nødvendig.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 3, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt