Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Kyllingforlik

Kyllingforlik gir Jærkylling et løft

Leder nr. 6./2011, Av redaktør Per A. Sleipnes
– Avtalen synes å være klar og tydelig, men vil uten tvil skape store utfordringer for Nortura.

PerA._Sleipnes

Per A. Sleipnes

Etter lang tids uenighet mellom Jærkylling og Nortura knyttet til tolkningen av samarbeidsavtalen mellom selskapene, ble det i juli klart at partene inngikk et forlik. Det skjedde i kjølvannet av en dom i Jæren Tingrett som påla Nortura å sørge for at Jærkylling fikk 12 millioner kylling i tråd med avtalen som var inngått mellom de to selskapene.

Nå viser det seg at forliket mellom Jærkylling og Nortura trolig vil utløse investeringer på flere hundre millioner kroner i nye kyllinghus på Jæren. Og viktigst for Jærkylling: Selskapet får nå sine egne produsenter og reduserer dermed avhengigheten til samvirkegiganten. Dermed er selskapet der de ønsker å være. For nettopp kontroll over egne produsenter har lenge vært et sterkt ønske fra Jærkylling sin side. Det er liten tvil om at mange i Jærkylling har følt seg motarbeidet helt siden slakterisamarbeidet gjennom Nærbø kyllingslakteri ble innledet for syv år siden.

Flere ganger de siste årene har man da også sett på muligheter for å etablere egne produsenter, men avtalen med Nortura umuliggjorde i praksis dette. Helt fram til forliket i sommer. Dette forliket innebærer at Nærbø Kyllingslakt AS får en ny driftsmodell som ett felleseid selskap og skal utøve ren leieslakting for begge parter, med virkning fra 1. januar 2012. Begge parter skal ha egne kyllingprodusenter.

Men i en overgangsperiode på fire til sju år vil Nortura levere et forhåndsavtalt slaktekvantum til Jærkylling. Samtidig vil Jærkylling umiddelbart gå i gang med å rekruttere egne leverandører. Denne prosessen er nå i full gang og til Kjøttbransjen (se egen artikkel i bladet) påpeker daglig leder Halstein Bø at arbeidet er i godt gjenge.

Det som har skjedd på Jæren må sies å være en naturlig utgang av en nokså spesiell og lite formålstjenlig situasjon. Nå skal de to selskapene konkurrere i begge ender av verdikjeden og sammen sørge for en industriell effektiv slakteprosess. Avtalen synes å være klar og tydelig, men vil uten tvil skape store utfordringer for Nortura. Ikke bare må samvirkegiganten innse at produsentmonopolet på fjørfe på Jæren er historie. Nortura må sloss hardt for å beholde sine produsenter. Mye tyder nemlig på at mange nå vil søke over til Jærkylling.

Det ligger med andre ord an til en kylling-boom på Jæren de nærmeste årene. Kraftig vekst i nyetableringer av kyllinghus i Jærregionen blir resultatet. Et nytt kyllinghus med full konsesjon på 120 000 dyr krever nemlig investeringer i størrelsesorden fire millioner kroner. For vordende kyllingprodusenter synes framtiden å være lys. Vår spådom er at privat fjørfebransje her i landet i løpet av to–tre år selger mer kylling og kyllingprodukter enn hva samvirkedelen av bransjen gjør.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt