Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / «Kylling-adelen» frykter framtiden

«Kylling-adelen» frykter framtiden

Til tross for at konsesjonsgrensa for kyllingproduksjon har ligget på 140 000 kylling pr år, har nær 40 produsenter her i landet i 40 år hatt rett til å produserer rundt 250 000 kylling pr. år.

Rundt 40 produsenter, de fleste Nortura-produsenter har en «historisk» rett til å produserer så mye kylling og representerer i realiteten «kylling-adelen» i Norge. De har rett til et årlig produksjonsvolum på ni millioner kylling og det er rundt 12 prosent av den samlede produksjonen i Norge. Disse produsentene har, i kraft av sin størrelse, hatt et inntektsnivå som har ligget dobbelt så høyt som den jevne kyllingprodusent og dette privilegiet blir nå truet via økte konsesjonsgrenser.

– Nå vil flere få muligheter til å øke antallet kyllinger, og dermed gjøre kyllingproduksjon til hovedproduksjon på gården. Til syvende og sist er det en fordel også for forbrukerne, sier Hallstein Bø som selv satser på å kunne levere rundt 200 000 kylling i løpet av 2016.

– Økt konsesjon skaper økt engasjement (Bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2015)

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt