Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Juleprodukter under lupen

Juleprodukter under lupen

Leder nr. 8 /2013, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Bedriftene setter sin ære i å sende ut kvalitetsprodukter til landets forbrukere og det er svært gledelig.

Om en snau måned blir det klart hvilke juleprodukter som kan smykke seg med tittelen Norges beste julemat. I år synes interessen for denne viktige konkurransen å være rekordstor etter at nær 50 bedrifter har meldt på produkter. Og spredningen i typen bedrifter er stor. Fra de store kjøttindustribedriftene til små gårdmatvirksomheter. Det er oppløftende og ikke minst viktig for norsk julemat basert på kjøtt som råvare.

Gå til kjottprodukter.no for å lese mer om NM i Kjøttprodukter 2013.

Oppslutningen om årets konkurranse, som for første gang får status som NM-konkurranse, viser med all mulig tydelighet at norske kjøttbedrifter stoler på sine produkter. Bedriftene setter sin ære i å sende ut kvalitetsprodukter
til landets forbrukere og det er svært gledelig.

Det er selvsagt med en viss fallhøyde at bedriftene lar kresne og rutinerte dommere saumfare produktene. Under bedømmingen blir ingen ting overlatt til tilfeldighetene og det produkt som enten oppnår heder eller blir dømt nord og ned, har fått en rettferdig behandling. Tvil kan selvsagt forekomme hos dommerne, men omdømminger bidrar til å redusere faren for urettferdig behandling.

Undertegnede har gjennom mange år sett dommerne i sving både i forbindelse med julematkonkurransen, men også når hele spekteret av kjøttprodukter saumfares og evalueres. Og konklusjonen min er krystallklar: den jobben som utføres rundt dommerbordene har bidratt til et løft for kvaliteten på norske kjøttprodukter.

Gledelig er det da at bedriftene er flinke til å lytte til de tilbakemeldinger som kommer fra dommerne i kjølvannet av konkurransene. Disse tilbakemeldingene vet vi brukes i bedriftenes interne «justeringer» av resept og prosess. Sånn sett har NM i kjøttprodukter og NM i juleprodukter både en markedsføringsverdi, men også en kvalitetsforbedrende effekt internt.

Drøyt 400 produkter er påmeldt til årets konkurranse som kulminerer med et kåringsarrangement torsdag 14. november. Tilbakemeldinger fra flere deltagende bedrifter tyder på at det faglige opplegget under dette programmet, i tillegg til spenningen som utløses, er en viktig faktor for deltagelse.

Det er verdt å poengtere at et prosjekt som NM i juleprodukter krever store ressurser både knyttet til planlegging og gjennomføring. I så måte er det grunn til å rose arrangementstaben i KLF-sekretariatet som påtar seg en så stor jobb.

Også denne gang bringer vi resultater i en rykende fersk utgave av «Kjøttbransjen» som deles ut på kåringsarrangementet. Vi gleder oss og ønsker de deltagende bedriftene lykke til!

Meld deg på kåringsarrangementet i Oslo 14. november.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt