Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Investering skaper optimisme

Investeringsvilje skaper optimisme og framtidstro

Leder nr. 8 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– De fleste av kjøttbransjens aktører er framoverlente og ønsker fornyelse.

Investeringsvilje og framtidstro! Det synes å prege mange bedriftsledere i den frittstående del av kjøttbransjen akkurat nå. Det er godt nytt både for forbrukerne som kjøper kjøtt- og kjøttprodukter, for leverandører til bransjen og ikke minst for kjøttbransjens egne aktører. Den optimismen vi nå fornemmer, er nemlig avgjørende for å oppnå resultater.

I denne utgaven av Kjøttbransjen, vier vi flere offensive bedrifter oppmerksomhet. Prima Jæren har for eksempel modernisert for 30 millioner kroner for å stå bedre rustet. Røros Kjøtt ekspanderer og det samme er tilfelle ved Ytterøykylling. Men vi kunne tatt med flere. Vi vet bl.a. at Svindland i Flekkefjord i løpet av vinteren flytter inn i nytt anlegg og Per’s Kjøkken i Sandefjord er i ferd med å utvide anlegget betydelig.

Alt dette vitner om at kjøttbransjens aktører er framoverlente og ønsker fornyelse. Det til tross for at mange i denne bransjen sliter med svake marginer og stadig er offer for skvis fra de tunge aktørene i dagligvarebransjen. Helt opplagt er det at de bedriftene som våger å satse og på den måten har tro på egne ferdigheter, blir de som overlever i et stadig tøffere konkurranseklima.

I forlengelsen av investeringsvilje og tro på framtiden, ser vi også at en ny generasjon ledere i kjøttbransjen er i ferd med å «melde seg på». I disse dager er et knippe unge fremadstormende kjøttfolk i gang med et kompetanseutviklingsopplegg i regi av KLF. Målsettingen er å gjøre generasjonsskiftet så smidig som mulig. Og kanskje aller mest gledelig: representanter for alle nivå i den frittstående kjøttbransjen er representert.

Her i bladet kommer vi framover til å følge nøye med på det som skjer. Bedrifter som tenker nytt, er innovative og har tro på framtiden, fortjener å bli trukket fram og presentert. Det kan trolig gi andre bedrifter det dytt som skal til for å øke farten. Og ikke minst så inngir det tillit med tanke på kundene.

For tillit er ikke noe du har, men noe du skaper og gjenskaper over tid. Dette har bedriftene i den frittstående kjøttbransjen i de fleste sammenhenger vist omverdenen. Fortsett med det!

skillelinje orange

Sprek 90-åring i nord

En viktig bedrift i kjøttindustrien i nord, Kuraas, markerer i disse dager at bedriften har eksistert i 90 år. I løpet av disse årene har bedriften stadig tatt nye steg. Varemerket Kuraas er i dag sterkt og trygt etablert i hele Norge, med tyngde i nordnorske dagligvarebutikker, hotell og restauranter. Det er det grunn til å la seg imponere av. Vi benytter anledningen til å gratulere Kuraas-familien med jubileet.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2016.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt