Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Har vi for lite kylling?

Har vi for lite kylling?

Leder nr. 3 /2012, Av redaktør Per A. Sleipnes
- Bedrifter i privat fjørfebransje melder ikke om markedsproblemer knyttet til fjørfekjøtt.

til_nett

Ansvarlig redaktør: Per A. Sleipnes

For første gang siden markedsreguleringen på kylling ble historie, ble det i begynnelsen av mars søkt om administrativ nedsettelse av tollsatsen på kylling i en begrenset tidsperiode. Eller sagt på en annen måte: Nortura ba om å få importere kylling til en kraftig redusert pris for å kunne tilfredsstille sine store kunder i dagligvaremarkedet.

I skrivende stund foreligger det ingen avklaring, men når dette leses kan Statens Landbruksforvaltning (SLF) ha gitt grønt lys for administrativ tollnedsettelse på hel fersk kylling. Det vil i praksis si at hvem som helst, fram til 22. april, kan importere kylling tilsvarende norsk engrospris.

Saken er interessant ut fra flere prinsipielle betraktninger. Importen det her er snakk om, kan ikke sies å være spesielt verdiskapende. Det er trolig såkalt «kampanjekylling » som via norske dagligvarekjeder skal selges ut til forbruker for en relativt lav pris.Sånn sett kan jo for så vidt dagligvarekjedene selv importere uten å gå veien om den største kjøttaktøren i Norge.

Men er virkelig markedssituasjonen for kylling av en slik karakter at det er grunnlag for administrering av tollsats for kylling? Nortura anslår en forventet underdekning på en prosent fram til 1. september. Da snakker vi om mellom 500 og 700 tonn. Å karakterisere denne underdekningen som en betydelig markedsubalanse er trolig å gå for langt i krisebeskrivelse.

Ut fra dette resonnement, kunne man avhjulpet situasjonen ved å øke konsesjonsgrensene for kyllingproduksjon midlertidig. I perioder med mangel på melk, gjør man dette i melkesektoren. Hvorfor ikke det samme kan skje innenfor kyllingproduksjon, er det vanskelig å skjønne.

Bedrifter i privat fjørfebransje melder ikke om markedsproblemer knyttet til fjørfekjøtt. Her er det gjennom lang tid gjort en grundig planleggingsjobb og det er ikke satt i verk lavpriskampanjer på hel kylling i perioder med råvareknapphet. Her har Nortura noe å lære.

Det er langt mer framtidsrettet å øke produksjonen hos norske produsenter av fjørfekjøtt, framfor å ty til import. Underdekning av kylling bør med andre ord justeres så tidlig i verdikjeden som mulig. I den forbindelse er det verdt å nevne at Hugaas Rugeri i Trøndelag, som leverer egg til kyllingproduksjonen på privat side, fikk negativt svar på sin søknad om tollnedsettelse på import av befruktede egg.

Den norske kyllingproduksjonen er i dag sterkt begrenset av konsesjonsgrenser. Dette er en hemsko for utvikling og nyorientering. Vi vet at mange kyllingprodusenter har kyllinghus som har kapasitet til økt produksjon. Kanskje kan denne saken bidra til nytenking på dette felt.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt