Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / God jul med norsk ribbefest!

God jul med norsk ribbefest!

Leder nr. 10 /2018, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er derfor all grunn til å gi hele bransjen honnør for solid og helhjertet innsats.

For tre–fire måneder siden var situasjonen bekmørk. Reguleringslageret av svinekjøtt økte nærmest dag for dag, og i midten av november hadde lageret vokst til nær 6000 tonn. Så skjedde det noe som viser at kjøttbransjen står sammen når det røyner på. En skjæredugnad ble satt i gang, eller ribbetiltak som Totalmarked kjøtt og egg valgte å kalle det. Resultatet skriver vi om i denne utgave av bladet. Massiv oppslutning fra bransjens aktører.

Ikke bare de store kjøttlokomotivene som Nortura og Fatland har engasjert seg i tiltaket, men en rekke små og mellomstore bedrifter har kastet seg rundt og bokstavelig talt dratt lasset sammen. Store mengder frossen ribbe ble nemlig hentet ut fra lageret og ribbeskjæringen gikk på høygir. Resultatet ser vi nå: En nær halvering av reguleringslageret av gris.

Reduserer eget lager, mens reg.lageret øker (bladet Kjøttbransjen nr. 9, 2018)

Ved inngangen til uke 46 hadde vi her i landet et stort reguleringslager av gris. I innspurten fra og med uke 46, har bransjen tatt ut ca. 650–700 tonn i uka fra reguleringslageret. Det betyr at markedet får tilført i overkant av 200 tonn norsk ribbe  fra denne skjæringsdugnaden. Ribbetiltaket har i realiteten pågått siden påsketider, men antallet deltagere har økt måned for måned. Poenget har hele tiden vært å skaffe til veie nok ribbe til jul, og fasiten er nå klar: bransjen vil klare å forsyne markedet med ribbe – uten hjelp fra utlandet.

Det er derfor all grunn til å gi hele bransjen honnør for solid og helhjertet innsats. Bedrifter som normalt ikke har handlet fra reguleringslagret har brettet opp ermene, ryddet skjærebord, slipt knivene og skåret tonnevis med reguleringsgris. Aktørene som deltar har ulike forutsetninger for størrelsen på de kvanta de kan få igjennom sine anlegg, men her har det handlet om å delta.

Svinekjøttlageret er halvert (Norsk landbruk 8.12.2018)

Også for produsenter, som leverer gris til slakteriene her i landet, er det gode nyheter at reguleringslageret nå er redusert. Lageroppbygging er svært dårlige nyheter for svineprodusenter som ønsker en stabil og forutsigbar økonomi. Den skaper dessuten mye negativ oppmerksomhet både i mediene og i opinionen for øvrig. Når det nå i tillegg er åpnet for å slakte ut purker og få kompensasjon for denne slaktingen, er det grunn til å tro at vi er på riktig vei også på produsentnivå.

Dermed er det på sin plass å ønske alle våre lesere en riktig god jul og et nytt godt nytt kjøttår! Og til alle dere som følger med på hva som skjer i kjøttbransjen via våre spalter, er det bare å oppfordre til å nyte norsk ribbe til jul!

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt