Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Forening eller forretning?

Forening eller forretning?

Leder nr. 6 /2012, Av redaktør Per A. Sleipnes
- Det som ofte utelates i mange politikeres nesegruse beundring for samvirkemodellen, er den mangel på effektivitet vi ofte ser her i forhold til de frittstående bedriftene.

til_nett

Ansvarlig redaktør: Per A. Sleipnes

 - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.Han fastslår at han elsker samvirket, og han mener det bondeeide samvirket er like privat som kjøtt- og matbedrifter bedrifter organisert som aksjeselskap. Tydelige signaler fra statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet som var begeistret og ikke minst ærlig da han åpnet et samvirkeseminar på Markens Grøde i Rakkestad nylig. Hans begeistring kan vi saktens skjønne, ettersom 2012 jo er det internasjonale jubileumsåret for samvirket (100 år i år). Statssekretærens tydelige kjærlighetserklæring til samvirket skjønner vi mindre av.

Med slike «beundrere» som Buttedahl sentralt plassert i det politiske miljø, er det neppe grunn til å forvente nyorientering eller endringer i den norske politiske tenkingen knyttet til markedsregulering og samvirkets rolle. Med mindre vi får et nytt politisk regime her i landet etter valget.

Det som ofte utelates i mange politikeres nesegruse beundring for samvirkemodellen, er den mangel på effektivitet vi ofte ser her i forhold til de frittstående bedriftene. I kjøttbransjen er det utallige eksempler på dette. Det er i den forbindelse liten tvil om at de frittstående kjøttbedriftene er «livsviktige» for Norturas behov for å måle egen effektivitet. For i 2012 tyder mye på at eierstyring alene ikke er effektiv nok. Selv SA-bedriftene må tjene penger.

Økonomisk utbytte er blitt en akilleshæl for samvirkemodellen og de som sverger til denne. SA-modellen skiller seg som kjent fra AS-modellen ved at det ikke kreves avkastning på innskutt kapital. Vel og bra rent teoretisk. Men hvordan skaffe seg mer egenkapital når konkurransen i markedet krever oppgradering og betydelige utvidelser av driften? De opprinnelige andelsinnskuddene blir da for små til å gi trygghet nok til at bankene vil låne ut penger.

Og her er vi ved hovedpoenget: de frittstående (private) bedriftene må hele tiden ta risiko. Både i forbindelse med bygningsmessige utvidelser, produktutvikling eller maskinkjøp. Derfor har disse bedriftene tradisjonelt sett drevet kostnadskontroll på en helt annen måte enn for eksempel Tine og Nortura. Nå ser vi samme trend i de to samvirkegigantene.

At bondens inntekter må opp, var et viktig poeng for statssekretæren i hans innlegg i Rakkestad. Det faktum at de frittstående slakteriene de siste årene har betalt bonden mer enn kjøttsamvirket, er noe av årsaken til at samvirket har mistet markedsandeler på råvaresiden. Men det var ikke Buttedahl spesielt opptatt av. I dagens markedssituasjon er makt og utvikling synonymt med inntekt. Enten vi vil eller ikke.

Les Bladet Kjøttbransjen nr 6 2012 som pdf.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt