Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / – Et eksempel til etterfølgelse

Swaziland-importen – et eksempel til etterfølgelse

Leder nr. 2 /2018, av redaktør Per A. Sleipnes.
– I løpet av de åtte siste årene er til sammen vel 3800 tonn storfekjøtt importert fra SMI til en samlet verdi av 232 millioner kroner.

I denne utgaven av bransjebladet får Swaziland og kjøttbedriften Swaziland Meat Industries (SMI) bred oppmerksomhet. Sammen med KLF-styret, besøkte vi nylig dette fattige landet sørøst i Afrika og inntrykkene var som forventet – sterke.

Bakgrunnen for besøket er privat kjøttbransjes mangeårige engasjement i Swaziland. I løpet av de åtte siste årene er til sammen vel 3800 tonn storfekjøtt importert fra SMI til en samlet verdi av 232 millioner kroner.

I utgangspunktet er det en regulær forretningsmessig relasjon vi her snakker om. Men relasjonen handler om langt mer et kjøp og salg av storfekjøtt. Det dreier seg i stor utstrekning om bistand.

Ikke bare har produsentene som leverer slakt til SMI hatt glede av denne eksporten til Norge, også de som driver sosialt og humanitært arbeid i landet har fått solid drahjelp. Storfebøndene har siden 2009, oppnådd syv millioner kroner i eksportbonus og en av organisasjonene som driver sosialt arbeid i landet (The Embiveni Foundation) har fått tilgang til drøyt 2,5 millioner kroner.

Disse pengene har hatt stor betydning for mange og samarbeidet mellom privat kjøttbransje og SMI viser med all mulig tydelighet at det går an å ha flere tanker i hodet samtidig når man driver business.

Samarbeidet med Swaziland er slik sett unikt. Utfordringene knyttet til helse og velferd er store, og bistandsbehovene er enorme. Landet er hardt rammet av hiv og aids og i 2001 var over 30 prosent av den voksne befolkningen smittet. Dette preger så vel landets økonomi som den generelle helsestatusen blant innbyggerne.

Flere norske rikspolitikere har rost den modell for økonomisk samkvem vi her snakker om. At også Norad har vært aktive i denne prosessen, og stilt opp, er også verdt å merke seg. Og signalene fra dem som har det daglige ansvaret i SMI, levner ingen tvil: samarbeidet med Norge og KLF/Norsk Kjøtthandel, har bidratt til stabile priser og trygg avsetning på kjøttet. Det opplevde man ikke i samme grad i den perioden kjøttet ble distribuert til kun land innenfor EU.

At de nær 4000 tonnene med kvalitetskjøtt fra Swaziland også har vært til glede for norske kjøttbedrifter og norske forbrukere, er selvsagt også verdt å trekke fram. Det er derfor all grunn til å håpe at dette samarbeidet vil utvikle seg videre, selv om utfordringene er mange.

Les tidligere ledere i bladet Kjøttbransjen.

Les aktuelle saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt