Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / En jordbruksavtale til beste for bransjen

En jordbruksavtale til beste for kjøttindustrien

Leder nr. 04 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– En viktig forutsetning for at industrien i Norge både utvikler og effektiviserer seg, er sikker og stabil/ økende tilgang på norske slakt og egg.

Når Norges Bondelag og staten har blitt enige om en jordbruksavtale, er det godt nytt for norsk kjøttindustri. Avtalen, som har en økonomisk ramme på 400 millioner kroner, gir grunnlag for en inntektsøkning pr. årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016. Det det må sies å være bra i et år der alle har blitt møtt med krav om moderasjon.

Avtalen som ble framforhandlet uten den helt store dramatikken, er finansiert med 315 millioner kroner i økte målpriser, 45 millioner kroner i økt bevilgning over statsbudsjettet, 10 millioner kroner i økt verdi av jordbruksfradraget og 30 millioner kroner i overførte midler fra 2014.

Det kanskje mest interessante med avtalen som er inngått, er at Norges Bondelag og Fremskrittsparti-ministeren tydeligvis «fant tonen» relativt raskt i forhandlingene. At Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte årets jordbruksforhandlinger, og dermed si nei til et tilbud som vil gi bøndene muligheter for en solid inntektsøkning, kom ikke som noen stor overraskelse. Denne grupperingen har et fokus som må sies å være for de mer spesielt interesserte og et brudd var trolig mer for en markering å regne.

Bondelaget derimot, har vist at organisasjonen tar ansvar. For en kjøtt- og fjørfebransje som både er avhengig av forutsigbarhet og en norsk husdyrproduksjon med et visst volum, er det  gledelig at partene ble enige. Heltidsbonden har gjennom denne avtale fått styrket sin stilling og det er gledelig. En viktig forutsetning for at industrien i Norge både utvikler og effektiviserer seg, er sikker og stabil/økende tilgang på norske slakt og egg. At avtalepartene nå har bevist at de kan komme fram til avtaler uavhengig av hvilket parti statsråden kommer fram, er et meget godt signal for industrien.

Det tyder på at det faktisk er et genuint ønske om å sikre norsk landbruk selv om virkemidlene er forskjellig avhengig av partifarge. At landbruket, ved Bondelaget, gjennom årets avtale viser tro på at det er det mulig å få til en positiv utvikling for landbruket med vekslende partier i statsrådstolen, bør gjøre at vi alle ser optimistisk på framtiden for vår industri. Et dusin forenklingstiltak vil sikkert også bidra positivt.

Norske kjøttbedrifter lever i en hverdag med tøffe marginer og til dels kraftig prispress fra handelen. Her spiller prisen på kjøttråvarer, det vil si prisen på slakt til bonde, er viktig rolle. Den  avtale som er inngått, må sies å være innenfor de kostnadsrammer kjøttbransjens aktører kan klare med tanke på dagens konkurransesituasjon.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt