Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder / Animalia og OEK må splittes fra Nortura!

Animalia og OEK må splittes fra Nortura!

Leder nr. 10 /2013, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Tiden er moden for å skille OEK og Animalia.

Ønskelister er noe de fleste har et forhold til nå i førjulstiden. Slike lister blir det skrevet mange av, men de færreste får alle sine ønsker oppfylt. En hel del skuffelse med andre ord. Å forvente at vår nye landbruks- og matminister skal levere «julevarer» kun etter noen få uker i regjeringskontorene, er selvsagt å forlange for mye. Men her kommer et forslag til «en pakke» som kan være mulig å få på plass i løpet av relativt kort tid og uten langdryge saksutredninger. Jeg tenker på løsrivelse av Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) fra markedsregulator (Nortura).

Diskusjonen omkring organiseringen av opplysningsvirksomheten og faglige tiltak for kjøtt og egg har pågått i mer eller mindre grad siden 1998, da Landbruksdepartementet bestemte at virksomheten skulle organiseres som separate enheter tilknyttet markedsregulator. Diskusjonen gikk inn i en ny og mer aktiv fase for to år siden da Nortura og KLF i forbindelse med sammenslåingen av Animalia og Fagsenteret for fjørfe i 2008 avtalte å utrede framtidig organisering.

Siden den gang har saken vært behandlet i Bransjestyret ved flere anledninger, og det har blitt lagt fram ulike utredninger, bl.a. en grundig rapport initiert av Landbruksog matdepartementet. Denne rapporten, som ligger i en skuff i departementet, er entydig i sin konklusjon: Tiden er moden for å skille ut OEK og Animalia fra Nortura. Og her er vi ved «juleønsket» jeg vil adressere til statsråd Listhaug. Følg anbefalingen i denne rapporten og gjør det raskt. Tiden er overmoden for en løsrivelse. Norturas «fosterbarn» må nå stå på egne ben.

Så vil mange stille det retoriske spørsmålet: Hvorfor? Det meste fungerer jo og hvorfor endre på noe som fungerer og hva er alternativet? Svaret er enkelt. Det er urimelig at Nortura skal ha kontroll på det som foregår i Animalia og OEK. Et grelt eksempel kan være retten til MatPrat-domenet. MatPrat er noe som er utviklet i fellesskap mellom Nortura og KLF, og har etter hvert fått betydelig verdi som merkenavn. Stor var derfor overraskelsen da Nortura likegodt sikret seg eierskapet til dette domenet. Det selvsagt uten at noen kunne hindre det, ettersom OEK altså er en del av Nortura-systemet.

Aksjeselskapsformen er mest aktuell som selskapsform dersom regjeringen ønsker å skille Animalia og OEK ut som egne selskaper. Det er grunn til å håpe at embetsverket i LMD har gitt statsråden de innspill og den bakgrunnsinformasjon som er nødvendig for å ta beslutningen.

God jul!

skillelinje

Jeg vil benytte anledningen til å ønske lesere, annonsører og alle ansatte i kjøttbransjens bedrifter er riktig god jul og et framgangsrikt nytt år. Dere har alle, på en eller annen måte, bidratt til et bransjeblad som blir lest og etterspurt. Det er jeg stolt over og jeg lover å gjøre alt for at bladet skal utvikle seg videre i 2014.

Les flere saker fra bladet Kjøttbransjen nr 10, 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt