Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder

Leder

Trist sorti for Grindheim

Leder nr. 2 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Bedriften med base i Åsane utenfor Bergen sentrum har alltid vært i fremste rekke når det gjelder produktkvalitet og mattrygghet.

Optimisme, men utfordringer i kø

Leder nr. 1 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Tatt i betraktning at bedrifter i mange andre bransjer her i landet sliter både med salg og resultatutvikling, synes det som om kjøttbransjens bedrifter har god kontroll på det som foregår i skjærehaller og produksjonslokaler.

Urettferdig behandlet og uthengt!

Leder nr. 10 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Mattilsynet har den siste tiden bidratt til å øke hjertefrekvensen faretruende mye hos mange aktører i kjøttbransjen.

Ny runde med sjokkoverskrifter

Leder nr. 09 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Når mediene sammenligner rødt kjøtt med sigarettrøyk i fareøyemed, kommer vi fullstendig feil av sted.

Spis kjøtt med god samvittighet!

Leder nr. 08 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er et ubestridelig faktum at flere hundre millioner mennesker på vår klode er avhengig av å avle opp dyr for å spise og tjene penger til livets opphold.

Slå ring om Elitelaget!

Leder nr. 07 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Vi trenger kompetente folk som kan «snakke opp» kjøtt og kjøttprodukter.

Søndagsåpent er ingen god idé

Leder nr. 06 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er først og fremst de små kjøttbedriftene, de såkalte håndverksbedriftene, som etter alle solemerker vil merke de negative konsekvensene av søndagsåpne butikker sterkest.

Velfortjent hederspris til Idsøe

Leder nr. 05 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Vi snakker her om en bedrift som gjennom mange år har stått i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt og kunderelasjoner

En jordbruksavtale til beste for bransjen

Leder nr. 04 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– En viktig forutsetning for at industrien i Norge både utvikler og effektiviserer seg, er sikker og stabil/ økende tilgang på norske slakt og egg.

Nei til konkurranse om mattrygghet

Leder nr. 03 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Narasinfri kylling er intet sesam-sesam med tanke på mattrygghet i forhold til forbruker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt