Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Leder

Leder

Ny runde med sjokkoverskrifter

Leder nr. 09 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Når mediene sammenligner rødt kjøtt med sigarettrøyk i fareøyemed, kommer vi fullstendig feil av sted.

Spis kjøtt med god samvittighet!

Leder nr. 08 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er et ubestridelig faktum at flere hundre millioner mennesker på vår klode er avhengig av å avle opp dyr for å spise og tjene penger til livets opphold.

Slå ring om Elitelaget!

Leder nr. 07 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Vi trenger kompetente folk som kan «snakke opp» kjøtt og kjøttprodukter.

Søndagsåpent er ingen god idé

Leder nr. 06 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er først og fremst de små kjøttbedriftene, de såkalte håndverksbedriftene, som etter alle solemerker vil merke de negative konsekvensene av søndagsåpne butikker sterkest.

Velfortjent hederspris til Idsøe

Leder nr. 05 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Vi snakker her om en bedrift som gjennom mange år har stått i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt og kunderelasjoner

En jordbruksavtale til beste for bransjen

Leder nr. 04 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– En viktig forutsetning for at industrien i Norge både utvikler og effektiviserer seg, er sikker og stabil/ økende tilgang på norske slakt og egg.

Nei til konkurranse om mattrygghet

Leder nr. 03 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Narasinfri kylling er intet sesam-sesam med tanke på mattrygghet i forhold til forbruker.

Tullete gårdsmat-debatt

Leder nr. 02 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Når bedriften nå får kjeft fordi de bruker stabburet i logoen og tar med gård i firmanavnet, er det særdeles smålig.

«Kylling-adelen» frykter framtiden

Til tross for at konsesjonsgrensa for kyllingproduksjon har ligget på 140 000 kylling pr år, har nær 40 produsenter her i landet i 40 år hatt rett til å produserer rundt 250 000 kylling pr. år.

Hva med kjøkken-rydding, Hellstrøm?

Leder nr. 01 /2015, av redaktør Per A. Sleipnes.
- Så tøff som Hellstrøm har vært mot kjøttindustrien og annen norsk næringsmiddelindustri, må han forvente reaksjoner når hans egne produkter blir kritisert.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt