Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Tariffoppgjøret – et moderat mellomoppgjør

Tariffoppgjøret – et moderat mellomoppgjør

Jushjørnet nr. 5 / 2013 av Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse, NHO Mat og Landbruk
- Resultatet av de sentrale forhandlingene, og meklingen som måtte til under årets tariffoppgjør, ble for en måneds tid siden vedtatt av de besluttende organer i LO, YS og NHO.

Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse, NHO Mat og Landbruk

Når den sentrale runden er gjennomført, starter den øvelsen som for mange er langt mer krevende og spennende, nemlig de lokale forhandlingene. Det er gjennom den lokale runden defleste av våre medlemmer gir den årvisse lønnsfastsettelsen sitt endelige innhold. Nå er det ikke slik at resultatet av de sentrale løsningene ikke betyr noe, men det er i de bedriftsvise lokale forhandlingene våre medlemmer virkelig har skoene på.

Mellomoppgjør
Årets oppgjør var et såkalt mellomoppgjør. Det vil si at det for langt de fleste områder kun forhandles sentralt mellom NHO og LO og NHO og YS, og at det kun er kroner og øre som er tema. Grunnlaget for mellomårsforhandlingene er hjemlet i de ulike overenskomstene, og bestemmelsen lyder som følger:

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Pensjon ikke tema
Til tross for at det ikke manglet på ønske hos LO, ble det f.eks., ikke minst med henvisning til ovennevnte bestemmelse, ikke aktuelt å diskutere pensjon i år. Pensjon er et tema mange ventet i langt større grad skulle bli trukket inn i årets oppgjør. Så skjedde ikke, men man trenger nok ikke være klarsynt for å se at det er det som vil bli det dominerende temaet i 2014. Partene forholdt seg imidlertid til reglene, og det var økonomi og oppgjørets profil som ble tema.

  • Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,75,– pr. time.
  • Ytterligere kr.1,40 pr. time gis til ansatte på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse områdene skal altså ha kr 2,15 pr. time.

Følgende overenskomster i NHO Mat og Landbruk ligger under 90 prosent: 70 Butikkoverenskomsten, 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien,  512 Mat- og drikkevareindustrien,  370 Naturbruk, 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter, 525 Jordbruk og Gartneri, Overenskomsten for kjøttindustrien ligger p.t. på 97,9 prosent av gjennomsnittet for industrien og tillegget her ble altså kr 0,75 pr. time.

Tilleggene vil ha virkning fra 1. april.

Les hele artikkelen i bladet Kjøttbransjen nr. 5 i arkivet.

Les flere saker fra siste utgave her.

Nøkkelord: Lønn, lønnsoppgjør, pensjon
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt