Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Systematisk HMS-arbeid og risikovurdering

Systematisk HMS-arbeid og risikovurdering

Jushjørnet nr. 8 / 2013 av Christel kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk
- For å sikre et godt arbeidsmiljø og at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, plikter enhver arbeidsgiver å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten (internkontroll).

Risikovurdering er en del av denne lovpålagte internkontrollen. Hensikten er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Risikovurdering er kvalitetssikring. Målet er å unngå skader på arbeidsplassen. Regler om  risikovurdering finnes i Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Hva må du som bedriftsleder gjøre?
Som bedriftsleder må du sørge for at det gjøres en risikovurdering i virksomheten, at virksomhetens risiko og potensielle farer vurderes. Du har som arbeidsgiver også ansvar for at det kan skriftlig dokumenteres at virksomheten har foretatt en risikovurdering.

Når og hvor ofte skal risikovurdering gjøres?
Risikovurdering skal være et kontinuerlig arbeid, og skal gjennomføres jevnlig. I tillegg bør det gjennomføres risikovurdering når det har skjedd endringer som kan få betydning, som for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger og flere nyansatte.

Hva er risikovurdering?
En risikovurdering kan gjennomføres på flere måter, og tar utgangspunkt i en kartlegging av farekilder i virksomheten. Systematisk forebygging av risiko og farer kan gjennomføres i tre trinn:

  1. Kartlegging
  2. Risikoanalyse
  3. Plan og tiltak

Risikovurderingen må tilpasses den enkelte virksomhets størrelse og art. En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Omfanget av en kartlegging vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. I mange virksomheter er de potensielle farene få og relativt enkle å forholde seg til. Å vurdere dem krever ikke mer enn sunn fornuft - dere trenger ikke være eksperter på sikkerhetsspørsmål.

Sammen med hvem skal risikovurdering gjøres?
Risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. I komplekse arbeidsmiljøer kan risikovurdering være en krevende oppgave. I slike sammenhenger bør bedriften støtte seg på fagpersonale som for eksempel bedriftshelsetjenesten eller bedriftens eget HMS-personale.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr. 8 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt