Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Jushjørnet nr. 1 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

«Sammen for et godt arbeidsmiljø» er et verktøy du kan bruke ute i din virksomhet for å utvikle et godt samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene. Hver bedrift må lage sitt eget opplegg basert på blant annet størrelse, risikonivå mv., og bedriften må selv velge hvilke deler av verktøykassen man vil benytte seg av.

Arbeidet med å forbedre samarbeidet i bedriften må ikke ses på som et prosjekt. Målet er å få til en varig endring i samarbeidsmodellen i bedriften. Den nye samarbeidskulturen skal «sitte i veggene» og ikke være personavhengig. Bedriften må etablere faste strukturer og må ikke gi opp underveis selv om det kan ta lang tid å få i stand en ønsket endring. Et godt samarbeid skaper et godt arbeidsmiljø, et lavere sykefravær og økt lønnsomhet.

Fire deler
Verktøyet består av fire deler. Innledningsvis beskrives rollene til leder, tillitsvalgt og verneombud. Her presenteres også nøkkelfaktorer for å få til et godt samarbeid. I del 2 deler tillitsvalgte, verneombud og ledere sine erfaringer fra arbeidet med å etablere et godt arbeidsmiljø.

Spørreundersøkelser
Hoveddelen av verktøyet er en «Trinn for trinn beskrivelse» som ender ut i en samarbeidsmodell. På hvert av de syv trinnene beskrives det arbeidet som må gjøres i virksomheten ved bruk av aktuelle maler og hjelpemidler. Del tre inneholder blant annet en spørreundersøkelse der bedriften kan måle hvordan samarbeidet er før det jobbes videre med forbedring. Delen inneholder også en veiledning om hvordan bedriften kan arbeide med spørreundersøkelsen, analysere resultatene og komme fram til prioriterte områder bedriften skal jobbe videre med.

Konkrete maler
Ved bruk av disse verktøyene kan bedriften finne ut hvilke mål som bør settes for samarbeidet. Spørreundersøkelsen er enkel å ta i bruk og gir en god visualisering av hvordan samarbeidet er før forbedringsarbeidet starter. Den kan også benyttes ved eventuell evaluering av hvordan samarbeidet har blitt etter forbedringsarbeidet. Videre inneholder denne delen konkrete maler bedriften kan benytte seg av i arbeidet med å forbedre samarbeidet, for eksempel maler for rollebeskrivelser og kompetansematriser. Lenker til andre aktuelle sider finnes avslutningsvis.

Støtte
Verktøyet «Sammen for et godt arbeidsmiljø » finner du ved å gå inn på NHO Mat og Landbruks hjemmesider: www.nhomatoglandbruk. no under Arbeidsrett og HMS. Prosjektet, som har leder frem til verktøyet, har fått støtte fra NHOs  arbeidsmiljøfond. I prosjektgruppen har representanter for alle de tre rollene vært representert.

Jus-spalten
Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er advokat Camilla Schrader Rolander som skriver og hun tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt