Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Oslo tingrett avviste slakteribedrifts hevingskrav

Oslo tingrett avviste slakteribedrifts hevingskrav

Jushjørnet nr. 4, 2011 av advokat Marit Larsen Haarr i Haavind
- Furuseth AS ønsket nytt ERP-system. Da det oppsto forsinkelser tok de leverandøren til retten med krav om heving av avtale. Det fikk de ikke medhold i første runde.

Som Østlandets største private slakteri fikk Furuseth AS behov for fornyelse av sitt ERP-system, dvs. et datasystem som støtter opp om et flertall av bedriftens virksomhetsområder som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Avtale ble inngått på grunnlag av IKT-Norges standardkontrakt om kjøp av ustyr og tjenester. Prosjektet startet sommeren 2009, og skulle være ferdigstilt og i drift i begynnelsen av januar 2010. Forsinkelser oppsto imidlertid, og i slutten av april 2010 påberopte Furuseth AS seg at forsinkelsene innebar vesentlig kontraktsbrudd som ga rett til å heve avtalen.

Tingrettens dom
Oslo tingrett bedømte saken imidlertid slik at Furuseth AS selv hadde medvirket til forsinkelser ved krav om spesialtilpasninger i det eksisterende systemet, og at Furuseth AS ved å gå inn i diskusjoner om forsinkelsene har akseptert disse. Slik vi oppfatter det er tingrettens konklusjon diskutabel, og ikke overraskende har Furuseth AS anket dommen både med hensyn til bedømmelsen av faktiske forhold og rettsanvendelsen, slik at dommen ikke er rettskraftig. Siste ord er derfor ikke sagt i saken.

Feller å gå i
Saken illustrerer godt noen velkjente problemstillinger som kunder bør være oppmerksomme på ved anskaffelse av nye datasystemer:

a) Betydningen av spesifikasjon
Hva har kunden krav på etter kontrakten? Herunder kan en stille spørsmål som: Hva omfatter egentlig spesifikasjonen? Er kunden klar over virksomhetens behov, og er disse formulert på en måte som ved prosjektstart viser klart og tydelig hva som er partenes plikter og rettigheter? Er dette nedfelt skriftlig og kontraktsfestet?

b) Betydningen av kundens forhold
Behandling av endringer til kontrakten. Hva er endringer i krav til spesifikasjonen og hva er berettigede krav iht. opprinnelig kravspesifikasjon? Blir endringen formelt avtalt som en endring til leveransen? Blir den konsekvensutredet mht. tid, omfang og pris? Blir dette nedfelt skriftlig og kontraktsfestet?

c) Betydningen av uformell kontakt underveis i prosjektet
Furuseth hadde gått inn i diskusjoner om forsinkelsene, men vil det si at en da som kunde godtar forsinkelsene og fraskriver seg retten til sanksjoner overfor leverandøren?

Anbefalinger
Som kunde bør en være:

  • Klar på hva som er formålet med systemet og hvilket behov virksomheten har
  • Bruke endringsordresystemet i avtalen for å regulere endringer mht. påvirkning av omfang, tid og pris for arbeidet.
  • Tydelig i dialog med leverandør mht. hvilke standpunkter man har, og at det så langt som mulig fremgår hva som er konsekvensene av disse.
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt