Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Om permisjon og permittering

Om permisjon og permittering

Jushjørnet nr. 9 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Når har arbeidstaker rett til fri i forbindelse med permisjon, og hvem utbetaler lønn eller andre ytelser under de ulike typene for permisjon?

Mange blander begrepene permisjon og permittering. Permittering er en mulighet arbeidsgiver har for midlertidig opphør av arbeidsforholdet i situasjoner hvor de ansatte ikke kan beskjeftiges på en rasjonell måte. Permisjon er derimot arbeidstakers rettigheter til å være fraværende for kortere eller lengre tid, uten at arbeidsforholdet opphører. I noen typer permisjon mottar arbeidstaker lønn eller ytelser fra folketrygden, mens andre permisjoner er ulønnede.

Arbeidstakers rett til permisjon følger hovedsakelig av lovregler og tariffavtaler, men kan også være basert på praksis og avtale på den enkelte  arbeidsplass. Retten til å få utbetalt lønn under permisjon kan også følge av personalhåndbok eller andre retningslinjer eller avtaler hos arbeidsgiver. Vi vil her gi en kort oversikt over de ulike permisjonsgrunnlagene som følger av lov og tariffavtale. Permisjon etter arbeidsmiljøloven I arbeidsmiljøloven (aml) er reglene om permisjon samlet i kapittel 12, og vil gjennomgås nedenfor. De fleste av reglene om rett til permisjon i aml. kapittel 12 sier ingenting om rett til lønn, da arbeidstaker vil ha rett til ytelser fra folketrygden ved en del av permisjonsgrunnlagene.

Reglene om ytelsene fra folketrygden finner vi i folketrygdloven.

I bladet Kjøttbransjen nr 9, 2013 kan du lese mer om permisjonsreglene for svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon, ammefri, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdanningspermisjon, militærtjeneste og offentlige verv samt religiøse høytider.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 9, 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen her.

Nøkkelord: Permisjon, Permittering, Lønn
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt