Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Nye krav ved kjøp av renholdstjenester

Nye krav ved kjøp av renholdstjenester

Jushjørnet nr. 8 / 2012 av Johnny Johansen, advokat i advokatfirmaet Haavind AS
-  Fra 1. september 2012 ble det forbud mot innkjøp av renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjente. Med renholdsvirksomhet forstås bedrifter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, og dette gjelder også bedrifter som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

HMS viktig
Forbudet gjelder ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk. Virksomheter som har ansatte renholdere som kun utfører renholdstjenester innad i egen virksomhet, behøver heller ikke å søke om godkjenning.

De nye reglene følger av Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester, som ble fastsatt av Arbeidsdepartementet  den 8. mai 2012 med hjemmel i Arbeidsmiljøloven § 1–4 og § 4–1. Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

Skriftlige arbeidsavtaler
For å bli godkjent må renholdsvirksomheten dokumentere at de:

  • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste;
  • Oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg i arbeidsmiljøloven;
  • Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade;
  • Har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven;
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter ID-kort

I tillegg må renholdsvirksomheten være registrert i Arbeidstaker- og arbeidsgiver-registeret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

De nye reglene innebærer også et krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort utsted av Arbeidstilsynet. Hensikten er å  identifisere hvem man er og hvem man arbeider for.

Straffeansvar
For kjøttbransjen, som driver med utstrakt kjøp av renholdstjenester, er det viktig å få med seg at kjøp av renholdstjeneste kun er tillatt fra virksomhet som er godkjent og registrert. Overtredelse kan innebære straffeansvar etter arbeidsmiljøloven kapittel 19. Selv om loven åpner både for bot og fengsel, vil nok bøter være den alminnelige sanksjonen ved overtredelse.

Arbeidstilsynet sanksjonerer
Det er Arbeidstilsynet som fører registeret over de godkjente renholdsvirksomhetene, og dette skal være offentlig tilgjengelig. I dette registeret, som er tilgjengelig på http://www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret/index.html?tid=234 788 kan innkjøpere av renholdstjenester enkelt finne ut om det firmaet man ønsker å benytte, er godkjent eller ikke. Det er Arbeidstilsynet som utøver kontrollen med at regelverket følges. Arbeidstilsynet vil sanksjonere brudd på regelverket fra 1. desember 2012.

Krav om registrering
Vi anbefaler at alle kjøpere av renholdstjenester passer på at det i deres kontrakter inntas bestemmelser om krav til registrering og om konsekvenser ved unnlatt registrering.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt