Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Jus-tema kategorisert fra A-Å

Tidigere nummer av bladet Kjøttbransjen

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging.
Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Jusspalten-head

A
Aa-registeret, AFP, amming, Annonsering, Ansettelse, ansettelsesavtale, Ansettelsesforhold, ansettelseskontrakt, Ansiennitet, Arbeidsavtale, Arbeidskontrakt, Arbeidsmiljø, Arbeidsmiljøloven, arbeidsplikt, arbeidstid, Arbeidstilsynet, arbeidsuførhet, arbinn, avtalefestet pensjon, Avtaleforhold, Ansettelse, Avvikshåndtering

B
Bedriftskultur, Begravelse, Bemanning, Bindingstid

D
Dagpenger, Deltidsansatte, Deltidsansettelse, Dokumentasjon, Dødsfall

E
Endring, Endringsoppsigelse, Enterprise, EU-direktiv, EØS/EU, EØS-borgere

F
Feilutbetaling, Ferie, Ferieavvikling, Ferieloven, Feriepengegrunnlaget, Feriepenger, Ferievikar, Fleksibel arbeidstid, Fleksitid, Flyttedag, Flytting, Folketrygdloven, Forebygging, Foreldelsesfrist, Forhandling, Fortrinnsrett, Fravær

G
Garantilønn, Gjennomsnittsberegning, Googler arbeidssøkeren

H
Helg, Helseproblemer, HMS, HMS-arbeid, Hovedavtalen

I
Informasjonsplikt, Innkvartering, Innleie, Inspeksjon, Internkontroll, Internkontrollforskriften, Internkontrollsystem

J
Jobbannonse, Jobbintervju

K
Kompensasjon, Kompensasjonsplikt, Konferansetime, Konkurranseklausuler, Kundeklausuler

L
Ledelse, Legetime, Likebehandlingsprinsippet, Lønn, Lønnsoppgjør, Lønnsplikt

M
Markedsføring, Medvirkningsplikt, Mellomoppgjør, Midlertidig ansettelse, Midlertidig arbeidskraft, Militærtjeneste

N
Nattarbeid, NAV, Nedbemanning

O
Obligatorisk alderspensjon, Omstilling, Omstillingsloven, Oppfølgingsplan, Oppholdstillatelse, Opplæringsplaner, Oppreisning, Oppsigelse, OTP, OTP-loven, Overtid, Overtidslister, Oppsigelse

P
Pensjon, Permisjon, Permittering, Prøvetid

R
Referanser, Risiko, Risikostyring, Risikovurdering, Rutiner

S
Sesongansettelser, Sesongarbeid, Skade, Skift, Sluttavtaler, Stillingsbeskrivelse, Streik, Streikebryteri, Styringsrett, Svangerskap, Svangerskapskontroll, Sykefravær, Sykepenger, Sykmeldinger

T
Tariff, Tariffavtale, Tariffoppgjøret, Tilkalling, Tilkallingshjelper, Tilkallingsvikar, Tillitsvalgt, Tilretteleggingsplikt, Tilsyn, Tjenestepensjonsordning, Trygdeytelser, Turnus, Tvist

U
Ulykke, Utdanning, Utenlandsopphold, Utvelgelseskrets, Utvelgelseskriterier

V
Varsling, Velferdspermisjoner, Verneombud, Vernerunde, Vikar, Villedende markedsføring, Virksomhetsoverdragelse

Ingen forbindelse
10.04.2017 13:55
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt