Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hva er egentlig en virksomhets-overdragelse?

Hva er egentlig en virksomhetsoverdragelse?

Jushjørnet nr. 6 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Er det en virksomhetsoverdragelse dersom man setter ut regnskapsarbeidet til et regnskapsfirma? Eller bytter rengjørings- eller kantinefirma?

Virksomhetsoverdragelse er regulert i kapittel 16 i arbeidsmiljøloven, og er en implementering av EU-direktiver om virksomhetsoverdragelse. Formålet med reglene er å ivareta arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overføring av virksomheter, og å forhindre at omstruktureringer skjer på bekostning av arbeidstakerne i de berørte virksomhetene. Dersom det foreligger en virksomhetsoverdragelse, utløses en del rettigheter og plikter etter kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. Disse behandles ikke i det følgende.

Hvordan avgjøre om det foreligger en virksomhetsoverdragelse?
Virksomhetsoverdragelse er i arbeidsmiljøloven definert som «overdragelse av virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver». «Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen». Det må altså dreie seg om en selvstendig enhet, denne enheten må overføres til ny innehaver, og den må der beholde sin identitet.

I bladet Kjøttbransjen nr. 6, 2013 kan du lese mer om hva som menes med selvstendig enhet, overføring til ny innehaver og bevaring av identitet.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen her.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt