Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Fortrinnsrett for deltidsansatte?

Fortrinnsrett for deltidsansatte?

Jushjørnet nr. 3 / 2014 av Christel Kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Arbeidsmiljøloven har regler om fortrinnsrett for deltidsansatte. Bestemmelsen begrenser arbeidsgivers frihet i forbindelse med nyansettelser.

Arbeidsgiver står ikke fritt til å ansette den man synes er best kvalifisert til en jobb dersom fortrinnsretten kommer til anvendelse. Når kommer denne bestemmelsen til anvendelse, og hva innebærer dette?

Etter arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsansatte rett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Bakgrunnen for bestemmelsen er at en del arbeidstakere, og da særlig kvinner, uønsket arbeider deltid. Flere kan ha fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven, blant annet arbeidstakere som er sakt opp på grunn av bedriftens forhold. Loven setter også opp en prioriteringsrekkefølge der flere har fortrinnsrett, men denne bestemmelsen omtales ikke her.

Hvem kan kreve fortrinnsrett?
Man regnes som deltidsansatt hvis man har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke, faggruppe eller bransje. Deltidsansatte i midlertidige stillinger regnes ikke å ha fortrinnsrett etter bestemmelsen. Innleide  arbeidstakere som arbeider deltid vil heller ikke ha en fortrinnsrett til full stilling hos den man er innleid hos.

I hvilke tilfeller kan fortrinnsrett kreves?
Fortrinnsretten gjelder for ledige stillinger som lyses ut i bedriften, eksternt eller internt. At arbeidsgiver har et udekket behov for arbeidskraft er ikke tilstrekkelig. Arbeidsgiver har også en viss mulighet til å forflytte ansatte i kraft av sin styringsrett uten at dette utløser fortrinnsrett, blant annet forflytning som skjer med bakgrunn i arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Fortrinnsrett kan kreves også ved tilsetting i vikariater og andre midlertidige stillinger, men dette skjer ikke så ofte, da   konsekvensene for den som eventuelt blir ansatt i en midlertidig stilling er at vedkommende ikke har rett til å gå tilbake til sin tidligere stilling ved opphøret av den midlertidige tilsettingen, med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver.

Den deltidsansatte må ta hele den ledige stillingen med mindre arbeidsgiver og den ansatte sammen kommer til enighet om noe annet. Fortrinnsrett kan i utgangspunktet også kreves for en ledig stilling som innebærer en mindre stillingsbrøk, f.eks. 25 prosent, dersom denne kan kombineres med den deltidsstilling arbeidstaker allerede har.

I slike tilfeller kan det være at det foreligge vesentlig ulempe, slik at bestemmelsen likevel ikke kommer til anvendelse.

Når kommer fortrinnsretten til anvendelse?
Det er flere momenter som vektlegges når fortrinnsretten vurderes.

Det kan du lese mer om i bladet Kjøttbransjen nr. 3, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt