Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Endringsoppsigelse krever 'saklig grunn'

Endringsoppsigelse krever «saklig grunn»

Jushjørnet nr. 8 / 2014 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Har du som arbeidsgiver oversikt over hvilke regler som gjelder, samt hvilken fremgangsmåte som må benyttes, dersom du for eksempel må endre arbeidsoppgavene til en arbeidstaker, redusere stillingsprosenten til vedkommende, flytte arbeidstakeren til en annen avdeling i landet eller redusere vedkommende sin lønn?

Å endre vilkårene fastlagt i en arbeidsavtale er ikke helt uproblematisk dersom arbeidstakeren motsetter seg endringene. Her vil du få en kort innføring i hva som kreves av deg som arbeidsgiver når du skal foreta endringer som går ut over det du kan gjøre i kraft av styringsretten.

Arbeidsgivers styringsrett?
Arbeidsgiver har styringsrett overfor sine ansatte. I dette ligger at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Styringsretten gir også rett til å inngå arbeidsavtaler og å bringe dem til opphør. Arbeidsgivers styringsrett begrenses imidlertid av lovbestemmelser, tariffavtaler, etablert fast praksis i arbeidsforholdet, arbeidsavtaler m.m. I tillegg begrenses også styringsretten av mer allmenne saklighetsnormer.

Gjensidig arbeidsavtale
Ved etableringen av et arbeidsforhold, inngår arbeidsgiver og arbeidstaker en gjensidig bebyrdende arbeidsavtale. Arbeidsavtaler kan i utgangspunktet ikke endres ensidig av arbeidsgiveren. Styringsretten må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått. Styringsretten gir arbeidsgiveren anledning til å foreta mindre endringer i ansettelsesforholdet uten at dette nødvendiggjør en endringsoppsigelse. Når arbeidsgiveren står overfor spørsmålet om det er snakk om endringer, må arbeidsgiveren tolke innholdet i de aktuelle arbeidsavtalene.

Sedvaner i bransjen
Arbeidsgiveren må blant annet se på stillingsbetegnelsen, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Med andre ord vil betydelige eller vesentlige endringer av arbeidsavtalen ikke kunne skje uten at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å inngå en ny avtale, eller ved at arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelse gjennom en  endringsoppsigelse.

Hva er en endringsoppsigelse?
Begrepet endringsoppsigelse finnes ikke i arbeidsmiljøloven, men brukes om de tilfeller der arbeidsgiver går ut over sin styringsrett. Arbeidsgiver må først tilby arbeidstakeren annet passende arbeid/endrede arbeidsvilkår. Dersom arbeidstakeren ikke aksepterer dette, vil løsningen være å gjennomføre en endringsoppsigelse. Vanligvis gjøres dette ved at arbeidstakeren meddeles en ordinær oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-4 og samtidig får et tilbud om en ny arbeidsavtale med endret innhold.

Les hele saken også tar for seg saklig grunn, protokollføring og rettslige skritt, i bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt