Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Vant sak om bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år

Jushjørnet i Kjøttbransjen nr. 2, 2011 er skrevet av advokatfullmektig Stine Haukebø i Haavind.
- Borgarting lagmannsrett mener at tvungen avgangsalder på 67 år ikke er i strid med arbeidsmiljøloven.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt