Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Avtaler – et viktig styringsverktøy

Jushjørnet nr. 1, 2012 av Vaale-Hallberg, senioradvokat Haavind AS
- Noen arbeider til daglig med kontrakter, mens for andre er avtaleforhandling og avtaleskriving noe som gjøres sjeldent.

Nye regler for merking – til glede eller besvær?

Jushjørnet nr. 10, 2011 av Marie Vaale-Hallberg, senioradvokat i advokatfirmaet Haavind AS.
- EU vedtok ny forordning for merking av mat 25. oktober 2011. De nye reglene angir detaljerte krav til merking – til glede for forbrukere vil nok mange mene. Målet er å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre velinformerte valg – ut fra forhold som helse, miljø og etikk.

Huskeliste ved ansettelse av julevikarer

Jushjørnet nr. 9, 2011 av advokat Kari Gimmingsrud, Haavind AS
- Julen er en av årets høysesonger for mange bedrifter. I hektiske perioder kan det være behov for ekstra hjelp. Hva er viktig for en arbeidsgiver i kjøttbransjen å huske på når bedriften skal ansette en arbeidstaker for en tidsbegrenset periode? Her får du en huskeliste.

Avskrivningsregelene endret for installasjoner

Jushjørnet nr. 8 2011, av Geir Steinberg, advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind AS.
- Med bakgrunn i to rettssaker knyttet til avskrivningssatsen for innretninger i industribygg, har det oppstått behov for en avklaring av hvilken avskrivningssats som skal gjelde for hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv.

Deltidsansatte har like rettigheter!

Jushjørnet nr. 7, 2011, av Marit Bonnevie Wollebæk, advokat i Advokatfirmaet Haavind AS.
- Uavhengig av stillingsbrøk, nyter deltidsansatte samme vern etter arbeidsmiljøloven som fulltidsansatte. Det er for eksempel ikke enklere å si opp deltidsansatte enn fulltidsansatte.

Høyesterett aksepterte aldersgrense på 67 år

Jushjørnet nr. 6, 2011 av advokat Kari Gimmingsrud, og advokatfullmektig Stine Haukebø, Haavind AS
- Lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser har vært et diskusjonstema siden forbudet mot aldersdiskriminering ble innført i 2004. I en avgjørelse fra 29. juni i år aksepterte Høyesterett en aldersgrense på 67 år.

Sosiale medier i arbeidslivet

Jushjørnet Kjøttbransjen nr. 5, 2011 av Kari Gimmingsrud og Lars Kokkvold, Advokatfirmaet Haavind AS.
- Sosiale medier som Facebook og LinkedIn har blitt en viktig kommunikasjonskanal for både privatpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner. For arbeidsgiverne gir sosiale medier mange muligheter og noen utfordringer.

Oslo tingrett avviste slakteribedrifts hevingskrav

Jushjørnet nr. 4, 2011 av advokat Marit Larsen Haarr i Haavind
- Furuseth AS ønsket nytt ERP-system. Da det oppsto forsinkelser tok de leverandøren til retten med krav om heving av avtale. Det fikk de ikke medhold i første runde.

Tilsetningsstoffer - Mattilsynets godkjenningsmyndighet

Jushjørnet nr. 3, 2011 av Johan Wibye. advokatfullmektig i kompetanseområdet industri, media og teknologi, Haavind.
- I løpet av 2011 vil det norske regelverket for bruk av tilsetningsstoffer i mat erstattes med regler som er fastlagt sentralt i EU.

Kopiering av merkevaresuksesser

Jushjørnet i bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2011 av Hildegunn Raa Grette, advokat i Haavind.
- Varemerker, logoer og design får stadig større betydning ved markedsføringen av varer og tjenester. Mens design tidligere var forbeholdt typiske moteprodukter, benyttes design nå også for å tiltrekke seg kunder innenfor stadig større områder – ikke minst innenfor næringsmiddelindustrien.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt