Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Fastettelse av ansattes ferie i 2013

Jushjørnet nr. 1 / 2013 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Flere reiseoperatører lokker med gode ferietilbud, Kan ansatte la seg friste til å bestille ferien sin allerede nå? Hvem er det egentlig som bestemmer når ferien skal tas?

Innleie av arbeidskraft - likebehandlingskravet

Jushjørnet nr. 10 / 2012 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk. - De fleste nye lovbestemmelsene om innleie forventes å tre i kraft 1. januar 2013. Reglene om solidaransvar trer først i kraft 1. juli 2013. Nedenfor gjennomgås de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven. Parallelt med endringene i arbeidsmiljøloven, vil det også gjøres endringer i tjenestemannsloven og ferieloven.

Hjelp, jeg er saksøkt!

Jushjørnet nr. 9, 2012 av Mats Ruland, advokat i Haavind AS.
- For den som blir saksøkt er det viktig å håndtere tvisten på riktig måte for at utfallet skal bli best mulig.

Nye krav ved kjøp av renholdstjenester

Jushjørnet nr. 8 / 2012 av Johnny Johansen, advokat i advokatfirmaet Haavind AS
-  Fra 1. september 2012 ble det forbud mot innkjøp av renholdstjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjente. Med renholdsvirksomhet forstås bedrifter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, og dette gjelder også bedrifter som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Leverandørmidler stridens kjerne i rettsak

Jushjørnet nr. 7 / 2012 av Andreas Bernt, advokat i advokatfirmaet Haavind AS
- Borgarting lagmannsrett frifant ICA i saken der franchisetakere krevde mellom 100 og 600 millioner kroner som ICA hadde mottatt fra leverandører. Lagmannsretten fant ingen tegn på juks, og fant at ICA hadde benyttet midlene til gode for butikkene.

Foreldelse av gjeld – pass på tiden!

Jushjørnet nr. 6, 2012 av Vebjørn Krag Iversen, senioradvokat i Haavind AS
Har du utestående fakturaer som aldri blir betalt? I så fall bør du være påpasselig med å ta de nødvendige skritt før gjelden foreldes og bortfaller.

Markedsføring på internett og i sosiale medier

Jushjørnet nr. 5, 2012 av Marie Vaale-Hallberg, senioradvokat i advokatfirmaet Haavind AS
- Det finnes et vell av muligheter til å markedsføre egen virksomhet enkelt og billig ved bruk av internett og sosiale medier. Dagens tekniske innretninger gjør det mulig å skreddersy kampanjer mot spesifikke kunder, hvilket kan gi god effekt.

Aldersdiskriminering – avgjørelser i Høyesterett

Jushjørnet nr. 4, 2012 av Sten Foyn og Susanne Larsgaard, advokater i Advokatfirmaet Haavind AS.
Høyesterett har i 2011 og 2012 avsagt flere viktige dommer om hvordan forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven skal forstås.

Foreslår endringer i konkurranseloven

Jushjørnet nr. 3, 2012 av Anne Beate Saga Hammerstad, advokat i Haavind og medlem av Konkurranselovutvalget.
- 14. februar i år ble Konkurranselovutvalgets utredning, NOU 2012:7 «Mer effektiv konkurranselov », levert til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Innovasjon og utvikling – angår det din bedrift?

Jushjørnet  nr. 2, 2012 av Marie Vaale-Hallberg, senioradvokat i Haavind AS
- Innovasjon er et begrep som dukker ofte opp i en del sammenhenger, men som kanskje ikke alle føler angår seg og sin bedrift. Sannheten er imidlertid at det i de fleste virksomheter skjer mange små og store utviklinger daglig, ukentlig eller månedlig.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt