Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Om arbeidsavtalen og dens innhold

Jushjørnet nr. 1 / 2014 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Det finnes ulike former for ansettelse. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast, men loven åpner opp for midlertidig ansettelse i visse tilfeller, jfr. aml. § 14–9.

Hva er permittering?

Jushjørnet nr. 10 / 2013 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Permittering er arbeidsgivers adgang til midlertidig å opphøre lønns- og arbeidsplikten når det foreligger en saklig grunn.

Om permisjon og permittering

Jushjørnet nr. 9 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Når har arbeidstaker rett til fri i forbindelse med permisjon, og hvem utbetaler lønn eller andre ytelser under de ulike typene for permisjon?

Systematisk HMS-arbeid og risikovurdering

Jushjørnet nr. 8 / 2013 av Christel kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk
- For å sikre et godt arbeidsmiljø og at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, plikter enhver arbeidsgiver å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten (internkontroll).

Regelverk ved overdragelse?

Jushjørnet nr. 7 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Hvilke rettigheter og plikter utløses ved virksomhetsoverdragelse – altså hvilke regler bør du kjenne til om bedriften overdras til en ny arbeidsgiver.

Hva er egentlig en virksomhets-overdragelse?

Jushjørnet nr. 6 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Er det en virksomhetsoverdragelse dersom man setter ut regnskapsarbeidet til et regnskapsfirma? Eller bytter rengjørings- eller kantinefirma?

Tariffoppgjøret – et moderat mellomoppgjør

Jushjørnet nr. 5 / 2013 av Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse, NHO Mat og Landbruk
- Resultatet av de sentrale forhandlingene, og meklingen som måtte til under årets tariffoppgjør, ble for en måneds tid siden vedtatt av de besluttende organer i LO, YS og NHO.

Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Jushjørnet nr. 4 / 2013 av Christel Kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
Hva må du som arbeidsgiver i kjøttbransjen ta stilling til og ha på plass i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft? 

Upresis og villedende markedsføring fra annonsører

Jushjørnet nr. 3 / 2013 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- NHO Mat og Landbruk blir stadig vekk kontaktet av medlemmer som mener seg lurt av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt.

Om prøvetid og oppsigelse i prøvetiden

Jushjørnet nr. 2 / 2013 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Avtale om prøvetid må inngås skriftlig, jamfør Arbeidsmiljøloven § 14–6 bokstav f. NHO Mat og Landbruk anbefaler sine medlemmer å ta inn en bestemmelse i arbeidsavtalen med den enkelte. Mange har en feilaktig oppfatning av prøvetid.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt