Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

Permitterte ansatte og feriepenger

Jushjørnet nr. 2 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

Permittering er arbeidsgivers adgang til midlertidig å opphøre lønns- og arbeidsplikten når det foreligger en saklig grunn. Arbeidstaker blir ved permittering midlertidig helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt.

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Jushjørnet nr. 1 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

«Sammen for et godt arbeidsmiljø» er et verktøy du kan bruke ute i din virksomhet for å utvikle et godt samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene. Hver bedrift må lage sitt eget opplegg basert på blant annet størrelse, risikonivå mv., og bedriften må selv velge hvilke deler av verktøykassen man vil benytte seg av.

Sluttavtaler i arbeidslivet

Jushjørnet nr. 9 / 2014 av Av Caroline Weedon Heide, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Som et alternativ til oppsigelser i arbeidsforhold, kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå en såkalt sluttavtale. Sluttavtaler inngås gjerne i forbindelse med nedbemanning eller ved tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Endringsoppsigelse krever 'saklig grunn'

Jushjørnet nr. 8 / 2014 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Har du som arbeidsgiver oversikt over hvilke regler som gjelder, samt hvilken fremgangsmåte som må benyttes, dersom du for eksempel må endre arbeidsoppgavene til en arbeidstaker, redusere stillingsprosenten til vedkommende, flytte arbeidstakeren til en annen avdeling i landet eller redusere vedkommende sin lønn?

Omstilling og nedbemanning

Når arbeidsmengden reduseres, virksomhetens lønnsomhet går ned eller virksomheten ønsker å legge om driften, kommer spørsmålet om arbeidsgiver har adgang til å permittere, omstille og/eller nedbemanne.

Tariffoppgjøret 2014

Jushjørnet nr. 6 / 2014 av Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse i NHO Mat og Landbruk.
- Samtlige av de oppgjør som er landet innenfor næringsmiddelindustrien, har kommet i mål med de føringer som ble lagt av frontfaget og innenfor den kommuniserte økonomiske rammen på 3,3 prosent.

Konsekvenser ved feilutbetaling av lønn

Jushjørnet nr. 5, 2014 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk
- Dersom du som arbeidsgiver ved en feil har utbetalt for mye lønn, bør du kjenne til regelverket før du trekker arbeidstaker ved neste lønnsutbetaling, eller krever tilbakebetaling. Denne artikkelen vil gi en kort innføring i adgangen til trekk i lønn, og den ulovfestede læren om tilbakebetalingskrav.

Ulike tilnærminger til tariffoppgjøret

Jushjørnet nr. 4 / 2014 av Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse i NHO Mat og Landbruk.
- Forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om lønn og andre arbeidsvilkår er en årlig foreteelse for mange av oss. Forholdet vi har til disse forhandlingene, det såkalte tariffoppgjøret, er nok ganske variert.

Fortrinnsrett for deltidsansatte?

Jushjørnet nr. 3 / 2014 av Christel Kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Arbeidsmiljøloven har regler om fortrinnsrett for deltidsansatte. Bestemmelsen begrenser arbeidsgivers frihet i forbindelse med nyansettelser.

Nytt om permittering

Jushjørnet nr. 2 / 2014 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Å være arbeidsgiver krever at du holder deg oppdatert og følger med på endringer i det regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Mye er nytt også i 2014.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt