Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

NHO Mat og Drikke advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål.

Merk at at artiklene under er skrevet den dagen de er publisert, og at innholdet må leses ut fra de lovregler mv. som var gjeldene på publiseringsdagen.

AFP og tariffavtale

Jushjørnet nr. 2 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Har du god oversikt over hvilke enheter i ditt selskap som er tariffbundet og er de ansatte registrert i Aa-registeret på riktig enhet?

Hvorfor er prøvetid viktig?

Jushjørnet nr. 1/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Mange tror prøvetid er en rett for arbeidsgiver til å prøve ut arbeidstaker før vedkommende gis tilbud om fast ansettelse. Det er feil.

Rett til fleksibel arbeidstid?

Jushjørnet nr. 10 / 2015 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidstaker trenger ingen begrunnelse for sitt ønske.

Sykepenger under utenlandsopphold

Jushjørnet nr. 9 / 2015 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Vi får en del henvendelser som gjelder ansatte som blir syke når de er på ferie eller lignende i utlandet. Nedenfor redegjøres det nærmere for hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger i slike tilfeller og hvem som eventuelt skal betale disse.

Oppsigelse pga arbeidsutførelse

Jushjørnet nr. 8 / 2015 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Bedrifter har ansatte for at disse skal utføre arbeid. Noen arbeidstakere utfører imidlertid ikke dette arbeidet som forventet. Når er utførelsen av arbeidet så dårlig at dette kan gi grunnlag for oppsigelse?

Plikter ved sykefravær

Jushjørnet nr. 7 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter opplever fra tid til annen at arbeidstakere er sykemeldt over noe tid. For å få disse arbeidstakerne raskest mulig tilbake i arbeid, finnes det lovregler som regulerer hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har ved slike sykefravær.

Arbeidsgivers styringsrett

Jushjørnet nr. 6 / 2015 av Amelie Gulbrandsen Mustorp, NHO Mat og Drikke.
Når en arbeidsgiver stiller seg spørsmål om hvilke instrukser han kan gi og hvilke endringer han kan foreta overfor sine ansatte, så er dette et spørsmål om han eller hun er innenfor eller utenfor sin styringsrett. Dette er en rett en arbeidsgiver anvender daglig uten kanskje å tenke over det.

Nye regler for midlertidige ansettelser

Jushjørnet nr. 5 / 2015 av Amelie Gulbrandsen Mustorp, NHO Mat og Landbruk.
Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven endres 1. juli 2015. En viktig endring er at det åpnes opp for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for en periode på inntil tolv måneder.

Innleie eller entrepriseforhold?

Jushjørnet nr. 4 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
Enkelte ganger har bedrifter behov for å innhente arbeidskraft utenfra. Dette kan for eksempel gjøres ved å leie inn arbeidstakere eller ved å inngå en avtale om entreprise. For bedriftene som innhenter arbeidskraft utenfra, er det viktig å vite hvorvidt man står overfor et innleieforhold eller et entrepriseforhold. Begrunnelsen for dette er at regelverket er ulikt for disse to alternativene.

Feriepenger – beregning og utbetaling

Jushjørnet nr. 3 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.

For arbeidsgiver er det viktig å ha kjennskap til hvordan reglene er for arbeidstakers rett på feriefritid og feriepenger. Er du som arbeidsgiver for eksempel klar over hvordan feriepenger skal beregnes, hvor lenge en arbeidstaker kan ha ferie i løpet av ett år eller tidspunktet for når feriepenger skal utbetales?

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt